Zelfstandigen ontvangen systematisch een hoger minimumpensioen

David Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, zal het minimumpensioen voor zelfstandigen de komende vier jaar systematisch verhogen. Het pensioen voor zelfstandigen wordt op dezelfde manier berekend als het pensioen voor werknemers. Het probleem dat al vele lange jaren aangekaart wordt, lijkt nu voor het eerst te worden aangepakt.

De versterking van het sociaal statuut van de zelfstandigen is een van de prioriteiten voor de komende jaren, volgens de beleidsnota van Clarinval: “Zelfstandigen zijn essentieel voor het creëren van toegevoegde waarde in ons land”, aldus de minister. De verhoging van het minimumpensioen voor zelfstandigen maakt deel uit van deze versterking. Deze bedragen zullen de komende jaren systematisch worden verhoogd.

Momenteel ontvangt een enkele zelfstandige met een volledige loopbaan van 45 jaar iets meer dan 1.291 euro per maand. Voor een persoon met een gezin bedraagt dit € 1.614,10; een overlevingspensioen bedraagt € 1.274,43. 1.274,43. De heer Clarinval benadrukt dat de strijd om het minimumpensioen voor zelfstandigen te verbeteren onder zijn voorgangers al aan de gang was en uiteindelijk nu zijn vruchten heeft afgeworpen.

Stelselmatige verhoging van het minimumpensioen

Vanaf 1 januari 2021 worden de minimumpensioenen voor zelfstandigen met 2,65% verhoogd. Een jaar later zullen de bedragen met 5,37% stijgen ten opzichte van nu, met 8,16% in 2023 en met 11,03% in 2024. Deze percentages komen bovenop de indexering en de koppeling van de welvaart van de uitkeringen. Voor zelfstandigen met een onvolledige loopbaan worden de bedragen verlaagd naar rato van het verschil tussen hun loopbaan en een volledige loopbaan van 45 jaar.

“Zo ontwikkelen de minimumpensioenen van de zelfstandigen zich in lijn met de minimumpensioenen van de werknemers. De harde strijd voor meer gelijkheid en rechtvaardigheid tussen de zelfstandigen en de werknemers heeft dus effect,” zei Clarinval.


Berekening als voor werknemers

Minister MR wil ook de zelfstandigen ontlasten. Sinds de jaren tachtig wordt het pensioen voor zelfstandigen berekend op basis van 69% van het inkomen uit arbeid, maar vanaf volgend jaar wordt 100% van het inkomen in aanmerking genomen, wat honderden euro’s per maand extra pensioen voor een volledige loopbaan kan betekenen.

Het vaderschapsverlof zal ook als derde pijler worden uitgebreid om de situatie van zelfstandigen te verbeteren. Dit zal ook systematisch gebeuren. Vanaf 2021 wordt het aantal verlofdagen voor nieuwe zelfstandige ouders verhoogd tot 15 dagen. Vanaf 2023 wordt het weer verhoogd naar 20 dagen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*