Wereldwijde stijging van de consumptie van pluimveevlees

De wereldwijde consumptie van pluimveevlees neemt al enkele jaren toe. Verwacht wordt dat deze trend zich in 2021 zal voortzetten, mede als gevolg van de Afrikaanse varkenspest.

Verwacht wordt dat de varkensproductie in 2021 sneller zal groeien. Dit houdt verband met de heropleving van de sector in Azië, die zwaar werd getroffen door de uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP). De pluimveesector heeft een vertraging van de productiegroei doorgemaakt als gevolg van de coronacrisis. Verwacht wordt dat de situatie in 2021 weer normaal zal zijn.

Volgens onze wereldcijfers consumeren mensen gemiddeld 43 kilo vlees per jaar. Maar de vleesconsumptie verschilt sterk per continent. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld bedraagt de consumptie meer dan 100 kilo per hoofd van de bevolking per jaar, terwijl het in India, waar veel vegetarisch voedsel wordt gegeten, minder dan 5 kilo per jaar is.

Totale vleesconsumptie: X3

De vleesconsumptie neemt toe naarmate de welvaart toeneemt. In de afgelopen 50 jaar is de vleesconsumptie verdrievoudigd, zo niet verdubbeld. In 2018 bedroeg de wereldwijde vleesproductie 340 miljoen ton. Tussen 1961 en 2014 is de productie van pluimveevlees vertienvoudigd.

Jarenlang leidde het varkensvlees de weg. Maar sinds de eeuwwisseling heeft varkensvlees te maken met de harde concurrentie van kip. Uit de cijfers voor 2014 blijkt dat er wereldwijd gemiddeld 16 kg varkensvlees per hoofd van de bevolking wordt geconsumeerd, tegenover 15 kg pluimveevlees.

Daarnaast is er de impact van Afrikaanse varkenspest, die de varkenssector sinds 2018 onder druk zet. Er is een tekort ontstaan in Azië, met name in China, wat tot hogere prijzen heeft geleid. Als gevolg daarvan daalde de consumptie van varkensvlees en steeg de consumptie van gevogelte.

België

Diëten in West-Europa zullen waarschijnlijk veranderen onder invloed van de eiwittransitie en de zoektocht naar duurzame alternatieven. Ook in België is de vleesconsumptie licht gedaald, volgens de laatste gegevens van Statistics Belgium. Tussen 2010 en 2018 is de vleesconsumptie met 8% gedaald en de afgelopen jaren gestagneerd. In 2018 consumeerden de Belgen 58,4 kilo vlees. Varkensvlees is nog steeds het meest geconsumeerde vlees (54%), gevolgd door rundvlees (19%) en gevogelte (17%).

De daling van de vleesconsumptie is in lijn met de resultaten van een VLAM-enquête van 2019, waaruit blijkt dat vlees niet meer elke dag op het menu van de meeste Belgen staat. Statistics Belgium spreekt over “schijnbare vleesconsumptie” en berekent deze op basis van de productie, de import en de export. De figuur toont de hoeveelheid vlees die op de binnenlandse markt beschikbaar is.

Bron: VILT

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*