Verliest de vleessector de strijd tegen pseudowetenschap?

Op het World Meat Congress in Maastricht benadrukte de Zwitserse wetenschapper Peer Ederer dat de vleesindustrie de komende jaren actief moet strijden tegen pseudowetenschap. Hij waarschuwt dat onjuiste aannames en ondeugdelijk onderzoek steeds vaker de basis vormen voor beleidsvorming in Europa. Daarom moet de strijd worden angegaan tegen deze onwaarheden of fanatieke gedachten die niet op wetenschappelijke data gebaserd zijn. Zoniet kan dit de vleessector op lange termijn ernstig treffen!

Het congres bracht ongeveer 300 vertegenwoordigers en bedrijven uit de wereldwijde vleesindustrie samen om te spreken over trends en uitdagingen. Peer Ederer, een professor en wetenschapper uit Zwitserland, die doceert in Duitsland, nam het woord op 13 oktober 2023. Hij bekleedt niet alleen de positie als professor aan de Zeppelin University in het Duitse Friedrichshafen, maar is tevens betrokken bij het Global Food and Agribusiness Network, de World Farmers Organisation, en fungeert als oprichter van Goal Sciences. Deze organisatie ondersteunt wetenschappelijk onderzoek met gevalideerde data, verbonden met de rol van de veestapel en dierlijke productie in het voedselsysteem.

Verklaring van Dublin

Peer Ederer meent dat de vleesindustrie moet strijden tegen pseudowetenschap om haar positie te behouden. Hij verwijst naar ‘De Verklaring van Dublin’, waarin de veeteelt wordt beschouwd als een duizendjarige, bewezen methode voor gezonde voeding en levensonderhoud. De verklaring van Dublin vond zijn oorsprong in een bijeenkomst van stakeholders twee jaar geleden op de UN Food Systems Summit in New York.

Puur wetenschappelijk

Onderbouwd wetenschappelijk bewijs zou volgens Ederer de basis moeten vormen voor beslissingen en beleid. Hij benadrukt dat dit in de praktijk helaas vaak niet het geval is. Onjuiste aannames, ondeugdelijk onderzoek en fanatisme kunnen leiden tot problemen, waarschuwt hij. Het gevaar hiervan is dat de vleessector een cruciale strijd kan verliezen als hier niet adequaat op wordt gereageerd. Dit kan leiden tot aanbodbeperkingen, een ander beleid of invloeden die de vleesindustrie schaden.

Clown-wetenschap

Ederer illustreert dit met voorbeelden tijdens zijn lezing op het World Meat Congress. Een voorbeeld uit Nederland sprak tot de verbeelding. “Degrowth and Food System Transformation, a workshop toolkit”. Bij het doorspitten van de workshop las de professor er zaken zoals ‘deze informatie kun je gebruiken bij groepen die nog niet voldoende gesensibiliseerd zijn voor antikapitalisme, feminisme en dekoloniale kritiek op de huidige samenlevingen en voedselsystemen’. Kortom, dit initiatief tracht uit te leggen hoe productiesystemen, huidige consumptiewijzen en al het ‘kapitalistische gedoe’ schadelijk kunnen zijn. “Als je nog niet hebt geleerd om antikapitalistisch te zijn, kun je deze workshop volgen”, voegt Ederer er sarcastisch aan toe.

Voorbeelden die spreken

Peer: “Opvallend is dat dit project wordt gefinancierd door zowel de Europese Unie als de Nederlandse overheid. Met een toekenning van €1,5 miljoen hebben de ontvangers de vrijheid om hun onderzoek naar eigen inzicht uit te voeren, zonder beperkingen. De wetenschapper verbergt zijn verontwaardiging hierover niet. Hij merkt op dat dit soort ‘clown-wetenschap’ vaker voorkomt dan je denkt. De doelstelling van dit project is om te onderzoeken hoe nieuwe landbouw- en voedselinitiatieven hedendaagse kapitalistische instellingen kunnen verstoren of laten verdwijnen. Met andere woorden, het lijkt een bewuste oproep te zijn om het bestaande voedselsysteem te vernietigen.Hij waarschuwt dat de vleessector deze cruciale strijd dreigt te verliezen.

Niet wetenschappeliijk onderbouwd

Ederer vraagt zich openlijk af waarom ‘pseudo-wetenschappeleijke’ documenten kunnen worden geproduceerd, verspreid en als basis kunnen dienen voor beleidsclaims met betrekking tot klimaat- en landbouwstrategieën in steeds meer landen. In de Verklaring van Dublin wordt opgeroepen tot een beleid dat gebaseerd is op wetenschappelijk bewijs in de veeteeltsector. Dit betekent werken met ondubbelzinnige gegevens, harde cijfers en grondige observaties die worden geverifieerd. Wetenschappelijk bewijs moet de hoeksteen zijn van beleidsvorming op het gebied van openbaar beleid. Helaas zien we momenteel veel pseudowetenschap, wat in schril contrast staat met de eisen voor degelijk bewijs. Deze strijd om wetenschappelijke integriteit is van essentieel belang. “Als we deze strijd blijven verliezen, zullen de gevolgen voor de wereldwijde vraag en aanbod op dramatische wijze verslechteren”, waarschuwt Ederer.

Beïnvloeding noodzakelijk

Ederer roept de vleessector op om meer invloed uit te oefenen op politici en beleidsmakers en wetenschappelijke instrumenten te gebruiken om beleidsbeslissingen te baseren op solide bewijs.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*