Verbod op het onverdoofd slachten in strijd met de EU-wetgeving?

Sinds 1 januari 2019 is het in Vlaanderen verboden om dieren te slachten zonder voorafgaande bedwelming. Een dergelijk verbod bestaat ook in Wallonië. Verschillende joodse en moslimorganisaties hebben tegen dit verbod beroep aangetekend bij het Belgische Grondwettelijk Hof omdat hun religieuze geschriften bepalen dat bepaalde rituele offers zonder verdoving moeten worden uitgevoerd. Vorig jaar heeft de Belgische rechtbank de zaak doorverwezen naar het Europese Hof van Justitie, de hoogste Europese rechtbank.

Er is nog geen definitieve beslissing genomen, maar de advocaat-generaal van het Hof van Justitie heeft donderdag zijn conclusies in deze zaak aan de rechters bekendgemaakt. De Ierse advocaat-generaal, Gerard Hogan, zei dat het Vlaamse verbod op slachten zonder bedwelming in strijd is met het EU-recht. Er is ook een algemeen EU-verbod op het doden zonder bedwelming, maar de regels voorzien in een uitzondering voor “essentiële religieuze riten”.

Godsdienstvrijheid

“Deze uitzondering weerspiegelt de wens van de EU-wetgevers om de godsdienstvrijheid te respecteren ondanks het vermijdbare lijden dat dieren wordt aangedaan”, zegt Hogan. De lidstaten mogen hun eigen hogere normen vaststellen, maar volgens het Ierse lid van het Europees Parlement mogen deze geen betrekking hebben op “de volledige of bijna volledige afschaffing van het ritueel slachten door de lidstaten”. Naar zijn mening mag de “kern” van de religieuze praktijk in kwestie, het ritueel slachten, niet worden aangetast. “Dit zou betekenen dat de aard zelf van de uitzondering waarin de verordening voorziet, wordt genegeerd.

Hogan stelt dat de lidstaten niet tegen de specifieke beleidsoptie van de EU in kunnen gaan om een uitzondering te maken voor religieus slachten. Zo kunnen de lidstaten bijvoorbeeld regels vaststellen om het lijden van dieren bij het slachten tot een minimum te beperken. Zo keurde het Hof van Justitie in 2018 het Vlaamse verbod op onverdoofd slachten op basis van tijdelijke slachtingen goed.

Advocaat-generaal wordt meestal gevolgd

De rechters van het Hof van Justitie zijn niet gebonden aan de conclusies van de advocaat-generaal, maar in de meeste gevallen volgt het Hof deze conclusies. De zaak wordt in heel Europa met argwaan bekeken. Het is de grote kamer van het Hof van Justitie, bestaande uit 15 rechters, die over enkele maanden een definitieve uitspraak zal doen.

De Vlaamse minister van dierenwelzijn, Ben Weyts (N-VA), is het in principe niet eens met het Hof. “De procureur-generaal zegt dat het onverdoofd slachten de kern van de religieuze praktijk is, maar in veel islamitische landen wordt het slachten mét verdoving op grote schaal beoefend”, zegt hij. Volgens Weyts gelooft Hogan dat “één religieus persoon meer macht heeft dan anderen. Hij stelt ook vast dat het Vlaamse parlement bijna unaniem voor het verbod heeft gestemd. “Ik zou het dan ook absurd vinden als deze democratische beslissing door de rechter zou worden teruggedraaid.

Gaia is teleurgesteld

De dierenwelzijnsorganisatie GAIA is gefascineerd door de conclusie van de advocaat-generaal voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. “We hebben dit niet voorzien. We zijn dan ook zeer teleurgesteld”, zei president Michel Vandenbosch. GAIA benadrukt dat het Hof van Justitie te allen tijde kan afwijken van de conclusie van de advocaat-generaal. De advocaat van de organisatie wijst er ook op dat er al jaren een algemeen verbod op onverdoofd slachten bestaat in verschillende landen, waaronder Denemarken, een deel van Finland, Slovenië en Zweden. “Hoe zal het Hof van Justitie met deze lidstaten omgaan”, vraagt hij.

De beslissing van het Europees Hof van Justitie wordt tegen het einde van het jaar verwacht.

Bron: VILT

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*