Universiteit Utrecht analyseert de “echte” vleesprijs

De prijs van vlees is te laag wanneer rekening wordt gehouden met de gevolgen van de vleesproductie, zegt Inge van den Bijgaart van de faculteit economie van de Universiteit Utrecht (Nederland).

Als de gevolgen voor de klimaatverandering, de stikstofuitstoot en de negatieve gevolgen voor de biodiversiteit, de gezondheid en het dierenwelzijn in de prijs worden doorberekend, zou vlees minstens 20-60% duurder moeten zijn. Dat stelt Inge van den Bijgaart van de faculteit economie van de Universiteit Utrecht. Samen met andere onderzoekers van verschillende Europese universiteiten heeft zij de “echte” prijs van vlees geanalyseerd.

Inge van den Bijgaart

Vooral in landen met hoge inkomens wordt te veel vlees geconsumeerd, wat een negatief effect heeft op de klimaatverandering, de mondiale stikstofuitstoot en de biodiversiteit. In zijn artikel Is vlees te goedkoop? In “Towards an Optimal Tax on Meat” leggen de onderzoekers de empirische basis voor wat zij de “sociale kosten van vlees” noemen. In het document wordt ook nagegaan wat het effect is van een hogere vleesbelasting in landen met hoge inkomens.

Haar conclusie: de prijs van vlees is te laag. Zij geeft voorlopige schattingen van de sociale en milieukosten die samenhangen met vleesconsumptie en blikt vooruit op mogelijke richtingen voor toekomstig onderzoek naar een optimale vleesbelasting.

Prijzen zouden tussen 20-60% omhog moeten

Van den Bijgaart: “Ons document geeft eerst een overzicht van de reële prijzen. Dit zou overeenkomen met een gemiddelde prijsstijging van 20-60%. De vastgestelde prijzen zijn een eerste raming van de belangrijkste milieukosten (klimaatverandering en stikstofemissies), waarbij nog geen rekening is gehouden met de kosten van het verlies aan biodiversiteit en de gevolgen van de vleesconsumptie voor de gezondheid en het welzijn van dieren. Een dergelijke prijsstijging voor bijvoorbeeld rundvlees zou echter al neerkomen op 5-8 euro per kilo. Een sterke prijsstijging, geeft zij toe, maar dat is ook de bedoeling, zegt zij: “Het doel van de prijs is de mensen ertoe te brengen minder te consumeren”.

Belasting om te herverdelen

Van den Bijgaart benadrukt echter dat de extra inkomsten bedoeld zijn om de lage inkomens te compenseren en de boeren te helpen duurzamer te worden. “Bijvoorbeeld door de BTW op levensmiddelen in het algemeen of op groenten en fruit in het bijzonder te verlagen. Of door de inkomsten te heroriënteren via de inkomstenbelasting.”

De onderzoeker betwijfelt of haar bevindingen op korte termijn tot onmiddellijke veranderingen zullen leiden. “Maar er zijn goede redenen om het toch te doen, ook al is het niet de definitieve oplossing. Want een realistische prijs voor vlees, al dan niet via belastingen, kan ons milieu zeker ten goede komen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*