Actua

Veestapel daalt verder in heel Europa

Volgens de veestapelenquêtes van december daalde de Europese rundveestapel in 2022 voor het zevende opeenvolgende jaar, met een daling van 0,9% ten opzichte van het voorgaande jaar, waarbij de rundveestapel sterker daalde. De zuivelsector kende echter een gunstige markt, waardoor […]