Actua

Ierland wil 200.000 koeien slachten

Ierland overweegt om de komende drie jaar ongeveer 200.000 koeien te slachten om zijn klimaatdoelstellingen te halen. Volgens een interne memo van het Ierse ministerie van Landbouw, geciteerd door de krant Irish Independent, is het de bedoeling dat in 2023, […]

Actua

Veestapel daalt verder in heel Europa

Volgens de veestapelenquêtes van december daalde de Europese rundveestapel in 2022 voor het zevende opeenvolgende jaar, met een daling van 0,9% ten opzichte van het voorgaande jaar, waarbij de rundveestapel sterker daalde. De zuivelsector kende echter een gunstige markt, waardoor […]