Straks voor elke kip een paspoort?

Moet straks iedereen die enkele kippen in zijn tuin houdt, zich laten registreren? “Als we de Animal Health Verordening interpreteren zoals de Europese Commissie dat doet wel”, zegt Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld).

“Maar dat kan niet de bedoeling zijn. Wij dringen erop aan dat de Commissie haar gezond boerenverstand gebruikt en dat deze registratieplicht enkel van toepassing is op professionele pluimveehouders en wanneer het noodzakelijk is voor de volks- en diergezondheid. Het kan niet de bedoeling zijn dat elke kip op een erf geregistreerd moet worden.”

Geen kip meer zonder registratie

Een paar kippetjes in de tuin die in ruil voor wat etensresten en graan elke morgen een vers eitje afleveren. Geen wonder dat kippen nog steeds zowat de populairste huisdieren in Vlaanderen zijn. Maar daar zou vanaf 2021 wel eens verandering in kunnen komen. Want als de nieuwe ‘Animal Health Verordening’ strikt geïnterpreteerd wordt, zal het niet meer mogelijk zijn om ook maar één kip te houden zonder registratie. De achterliggende redenering? Door alle kippenhouders in kaart te brengen, zou er snel en doortastend kunnen opgetreden worden als er een ziekte uitbreekt onder de dieren.

Haalbaarheid van deze maatregel?

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, in het Europarlement lid van de fractie Renew Europe) vindt het alvast geen goed idee om de registratieplicht op te leggen aan alle kippenhouders. “Ik zal hierover deze week nog samen met collega Jan Huitema een schriftelijke vraag indienen bij de Europese Commissie”, zegt Vautmans. Hobbykippenhouders vrezen niet alleen een grote administratieve rompslomp, maar stellen zich ook vragen bij de haalbaarheid van de maatregel.

Zal dit dierengezondheid bevorderen?

Ook de Nederlandse minister van Landbouw Carola Schouten uitte haar ongenoegen over de ‘onevenredige belasting’ van de nieuwe identificatie- en registratieregels’. “De nieuwe verplichtingen zorgen voor een toename van administratieve lasten en dragen weinig bij aan het tot een hoger niveau brengen van de diergezondheid”, zei ze in de Nederlandse krant De Telegraaf.

Bron: VILT/Het Belang van Limburg

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*