Rundveesector: op zoek naar duurzame alternatieven

Vlaamse regering zal op termijn de zoogkoeienpremie afschaffen. Bij de opmaak van het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 werd al beslist om de Europese gekoppelde steun – de zogenaamde zoogkoeienpremie – tegen 2027 af te bouwen. Vandaag vrezen veel landbouwers die rundvee kweken voor het vlees voor hun inkomen. Hilde Crevits overlegt met de sector.

Hierover heerst bij de landbouwers die koeien kweken voor het vlees grote onrust. De krant de Standaard ging langs bij een jong koppel landbouwers uit Etikhove in de Vlaamse Ardennen. Wouter De Medts en zijn vrouw Evelien Lammertyn kweken vee dat graast op de Ardense heuvels. Die weiden zijn enkel geschikt als grasland en het vrouwelijk vlees wordt verkocht aan de plaatselijke slager, de stieren aan de supermarkt.

Niet haalbaar

Zonder de steun van de zoogkoeienpremie kan Wouter niet verder werken. In de reportage vertelt Wouter De Medts dat de dieren die hier geboren worden, de boerderij pas verlaten tot ze geslacht worden. Het vlees van de stieren wordt in de supermarkt verkocht en om de twee weken wordt een vrouwelijke koe geslacht. Dit vlees wordt door de plaatselijke slager verkocht aan de plaatselijke bevolking. De boerderij is volledig zelfvoorzienend. Wouter: “Ik verbouw al mijn eigen voer, en ik kan alle mest van de dieren op mijn land gebruiken: Wintertarwe om genoeg stro te hebben, wat suikerbieten waarvan ik de pulp gebruik als veevoer, maïs en 20 hectare blijvend grasland.”

Zonder de premie moet ik direct stopen: “Ik heb berekend dat de kosten dan 1,23 euro per kilo karkas zouden bedragen, wat neerkomt op meer dan 500 euro per dier. De graslandpremie, die in de plaats zou komen van de zoogkoeienpremie, is alleen beschikbaar als er grasland is dat nog als akkerland kan worden gebruikt. Veel van mijn grasland kan niet worden omgeploegd omdat het gevoelig is voor erosie. Als dit besluit daadwerkelijk wordt genomen, moet ik stoppen”

Alternatieven

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits heeft al aangekondigd dat er naar alternatieven voor de rundvleessector worden gezocht om het verlies aan inkomenssteun te compenseren. Daarbij zullen de klimaatdoelstellingen waartoe de betrokken landbouwers zich hebben verbonden als doelstelling blijven bestaan om te realiseren.

“Op dit moment voeren we overleg met belanghebbenden en kijken we wat betreft duurzame alternatieven vooral naar maatregelen die zich richten op een grotere zelfvoorziening in de eiwitvoorziening“, zei minister Crevits half maart. “Het gaat om maatregelen die bijdragen aan de aanpassing aan de klimaatverandering en die duurzame ontwikkeling en efficiënt beheer van water, bodem, lucht of biodiversiteit bevorderen.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*