Rundvee- en varkensstapel neemt af, pluimvee neemt toe in 2019

In 2019 waren er in België 36.111 landbouwbedrijven. Dit aantal blijft stabiel ten opzichte van 2018 (-0,13%), en dit in beide gewesten. Dat blijkt uit de definitieve resultaten van de landbouwstatistieken van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Er zijn wel allerlei verschuivingen.

De rundveestapel is met ongeveer 25.000 dieren afgenomen, of met 1%. In beide landsdelen wordt een afname in bijna alle leeftijdscategorieën waargenomen. Er is meer bepaald een daling van het aantal dieren dat bestemd is voor de vleessector. Het aantal melkkoeien is daarentegen met 1,65% gestegen, of met ongeveer 8.700 dieren in 2019.

Ook daling varkenstapel

Na een stijging in 2018 is de varkensstapel met 2% gedaald in 2019. Er is een daling in alle categorieën. Er waren een paar stijgingen in Wallonië, maar slechts 6,21% van de varkensstapel bevindt zich in Wallonië.

Pluimvee

Pluimvee stijgt met 3,42% ten opzichte van 2018. Het aantal hennen bleef stabiel (+0,27%). Dit kan verklaard worden door een daling van 3% van het aantal legkippen (-339.655 dieren) die werd gecompenseerd door de stijging met 9,9% van de poeljen (+380.251 dieren). Het aantal leghennen van broedeieren is gestegen en het aantal leghennen van consumptie-eieren is gedaald. Terwijl het aantal runderen en varkens voor vleesproductie is gedaald in 2019 is het aantal vleeskippen opvallend met 5% gestegen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*