Onderzoeksproject love recycling: krijg inzicht in uw duurzaamheidsbeleid!

De wereld wordt geconfronteerd met een klimaatcrisis. Onze toekomst hangt af van het heroverwegen van de manier waarop we hulpbronnen verbruiken – thuis en op het werk.

Commerciële organisaties moeten hun recyclingprocessen verbeteren. De eerste stap op die weg is het begrijpen van uw impact.

Love Recycling

In januari 2020 zijn we gestart met het onderzoeksproject Love Recycling.

In maart hebben we ‘The Changing Face of Commercial Recycling in Europe (Part 1)’ gepubliceerd. Download het rapport door u hier te registreren.

Nu hebben we ‘The Changing Face of Commercial Recycling in the Netherlands (Part 1)’ gepubliceerd.

Inzichten in duurzame aanpak bedrijven

Dit rapport levert specifieke inzichten op die zijn afgeleid van één van de grootste commercieel gefinancierde kwantitatieve studies naar bedrijfsrecycling en afvalbeheer die ooit in Nederland is uitgevoerd.

Het doel is om een gedetailleerd overzicht te geven van de manier waarop bedrijven van een verschillende omvang afvalbeheer- en recyclingprocessen uitvoeren, wat er binnen de bestaande processen kan worden verbeterd en welke belemmeringen er zijn voor een grotere implementatie van duurzame praktijken. Uit specifieke Nederlandse gegevens, aangevuld met diepte-interviews met afnemers van commercieel afvalbeheer in België, Luxemburg en Nederland, blijkt dat er steeds meer belang wordt gehecht aan de implementatie van recyclingpraktijken – maar ook dat er behoefte is aan meer informatie, scholing en overheidssteun om de kloof tussen intentie en actie te overbruggen.

Resultaten

Het op Nederland gerichte rapport levert specifieke inzichten op basis van één van de grootste commercieel gefinancierde kwantitatieve studies naar bedrijfsrecycling en afvalbeheer die ooit in Nederland is uitgevoerd.

Enkele belangrijke inzichten zijn:

  • Recycling staat voor bedrijven in heel Europa in de top 3 van belangrijkste kwesties.
  • Van alle markten die we hebben onderzocht waren de Nederlandse bedrijven echter de enige die recycling en afvalbeheer als belangrijkste kwestie bestempelden.
  • Dit is verrassend, aangezien 27% van alle bedrijven geen formeel duurzaamheidsbeleid heeft. 27% heeft wel een formeel beleid en de overige bedrijven voeren een informeel beleid.
  • Bedrijven in Nederland erkennen dat recycling een manier kan zijn om de kosten te verlagen, maar slechts een kwart neemt de recyclingcijfers op in hun jaarverslagen. Tekortkomingen in de controle kunnen leiden tot niet-erkende overbesteding.

Krijg een volledig beeld en gedetailleerde inzichten door het rapport te downloaden door u hier te registreren.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*