Niet alle vleesvervangers zijn gezond!

Uit onderzoek van de WHO is gebleken dat de frequente consumptie van vleesvervangers negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Daarom roept de WHO op tot gedegen onderzoek. Dat moet de basis vormen voor een passend beleid en dito controle van de voedingsindustrie, die vleesvervangers produceert.

Een plantaardig dieet is niet noodzakelijk gezonder. Dr. Kremlin Wickramasinghe van de WHO: “We mogen niet vergeten dat plantaardige diëten sterk kunnen variëren; ze kunnen niet automatisch als gezond worden beschouwd.

Veel van de plantaardige vervangers zijn vaak ultraverwerkte levensmiddelen (UPF’s). De situatie is zorgwekkend omdat de consument wordt wijsgemaakt dat die plantaardige producten (zoals die UPF’s) gezond zijn. En dat is niet het geval! Het is duidelijk dat in dit verband een degelijke kennisbasis nodig. Daarop kan een betrouwbaar en doeltreffend beleid worden ontwikkeld. Noodzakelijk om de industrie en de consumenten aan te sturen.

Gezonde plantaardige voeding: wat landen kunnen doen

Het volstaat niet om aanbevelingen uit te sturen om tot een plantaardig dieet over te gaan of alle vlees- en zuivelconsumptie te verminderen om de volksgezondheid en de wereldgezondheid te verbeteren. Om beleidsmakers te helpen wetenschappelijk onderbouwde voedingsrichtlijnen, voedselbeleid en algemene gezondheidsaanbevelingen op te stellen, is een duidelijke en consistente boodschap op basis van wetenschappelijke gegevens nodig.

Om de noodzakelijke kennisbasis op te bouwen, beveelt het Regionaal Bureau voor Europa van de WHO aan.

  • Uitvoeren van studies op basis van reële voedselpatronen die de basis kunnen vormen voor een gezond en doeltreffend beleid in de EU-lidstaten om de industrie en de consumenten te sturen;
  • Wanneer een overschakeling op een plantaardig dieet wordt aanbevolen, moet consequente, duidelijke en cultureel passende informatie worden verstrekt over de soorten voedsel die vlees en zuivelproducten kunnen vervangen;
  • Vergelijk vlees- en zuivelalternatieven met hun dierlijke tegenhangers in analyses van nutriëntengehalte;
  • herformuleringsdoelstellingen ontwikkelen die niet alleen vlees- en zuivelproducten maar ook substituten daarvan omvatten;
  • databanken ontwikkelen en verbeteren voor het maken van analyses van het nutriëntengehalte;
  • Ontwikkelen en verbeteren van databanken om te zorgen voor duidelijke en transparante aanbestedings- en controlemechanismen voor de levensmiddelenindustrie.

Lees de factsheet hier

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*