Minister Ducarme verlengt AVP-steunmaatregelen voor runder- en varkenssector

Federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) verlengt de steunmaatregelen voor de runder-, varkens- en fruitsector voor de eerst twee trimesters van 2020 in het kader van de Afrikaanse varkenspest (AVP). De drie betrokken sectoren verkeren om verschillende redenen al langer in moeilijkheden. Minister Ducarme heeft nu beslist de lopende steunmaatregelen te verlengen in de eerste helft van 2020. Het gaat dan om een mogelijk uitstel, vrijstelling of vermindering op de socialezekerheidsbijdragen.  

Afrikaanse varkenspest is een virusziekte die wereldwijd voorkomt bij varkens en everzwijnen. Het is vrij makkelijk overdraagbaar van dier op dier door rechtstreeks contact of via voorwerpen, zoals voertuigen, laarzen of kledij. Voor de mens vormt de ziekte geen enkel risico. Toch is de bestrijding ervan essentieel in functie van het dierenwelzijn en de economie.  

Getroffen gebied met AVP breidt zich verder uit

Volgens de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) breidt het getroffen gebied met AVP in de Europese Unie zich uit. Dat blijkt uit een recent gepubliceerd rapport over de periode van november 2018 tot oktober 2019. De ziekte ontwikkelt zich in zuidwestelijke richting en werd ondertussen aangetroffen in ons land, maar ook in Polen, Letland, Litouwen, Estland, Slowakije, Roemenië, Bulgarije en Hongarije. Tsjechië is ondertussen officieel AVP-vrij verklaard.  

Verspreiding werd in België gestopt

EFSA raadt aan om een combinatie van maatregelen te treffen, zoals het gebruik van hekkens en toezicht, maar ook maatregelen om de populatie van everzwijnen onder controle te houden. Zo’n gecombineerde aanpak is reeds doeltreffend gebleken om de uitbreiding van de ziekte te vertragen. Het rapport noemt België als voorbeeld van land dat de verspreiding van de ziekte met succes heeft kunnen inperken.  

Waakzaamheid geboden

In ons land roept het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) de jagers op om waakzaam te zijn voor letsels die wijzen op Afrikaanse varkenspest of tuberculose bij vrij wild om te vermijden dat er besmet vlees in de voedselketen terecht komt. Volgens FAVV vervullen jagers een belangrijke rol omdat ze het meest in aanraking komen met wild.  

Bron: VILT

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*