Landsbond der beenhouwers samen met agrosector reageert in open brief op uitspraken Demir

In een open brief aan Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) hebben verschillende organisaties die actief zijn in de agrovoeding de juiste cijfers over onze zelfvoorzieningsgraad van vlees verstrekt. “Als we de uitdagingen willen aangaan, moeten we werken op basis van wederzijds respect en geen feitelijke onjuistheden verspreiden om het maatschappelijk debat te polariseren of te vertroebelen”, aldus ABS, BFA, Boerenbond, FEBEV, Fenavian en Landsbond der Beenhouwers.

Dit is de volledige open brief die de verschillende organisaties aan minister Demir hebben gestuurd:

Intussen hebben verschillende media al kennis genomen van de verklaringen en tweets die minister Zuhal Demir zondag heeft gepubliceerd. Als agrovoedingssector betreuren wij het dat een minister van de Vlaamse regering onnodige polarisatie veroorzaakt door het verspreiden van verkeerde informatie. Daarom willen wij de zaken rechtzetten. Het is te kortzichtig om te zeggen dat we zelfvoorzienend kunnen zijn in de vleesproductie en dat we de productie dus gemakkelijk kunnen verminderen. Het is belangrijk deze productie (“meer dan twee keer zoveel als wij eten”) te relativeren en de nodige nuance aan te brengen.

De huidige productie in Vlaanderen beantwoordt aan een specifieke marktbehoefte/vraag in Europa. De keuze voor Vlaams vlees is gebaseerd op kwaliteit, ervaring en nabijheid binnen de Europese Unie. Onze Vlaamse dierlijke productie behoort tot de beste ter wereld op het vlak van efficiëntie en beperkte impact op het klimaat. Het is beter aan de lokale Europese vraag te voldoen met in Vlaanderen geproduceerd vlees dan met vlees dat elders in de wereld wordt geproduceerd.

Voorts moeten de cijfers betreffende de vleesproduktie, -export en -consumptie worden genuanceerd. Momenteel worden de cijfers uitgedrukt in aantallen dieren en kilo’s vlees; de delen die we in Europa minder consumeren, vinden gemakkelijk hun weg naar aanvullende markten buiten Europa. Met andere woorden, door te exporteren kunnen wij het dier volledig naar waarde schatten en ons richten op de volledige circulariteit van de eiwitten die wij produceren. Bovendien is er in deze sector vrijwel geen voedselverspilling: Het dier wordt van kop tot staart verwerkt. Dierlijke producten worden ook gebruikt in allerlei eindproducten. Denk aan remblokken, cosmetica, medische implantaten, snoepgoed, diervoeder, enz.

De vleessector is goed voor 1,6 miljard euro op een totale Vlaamse handelsbalans van ongeveer 20 miljard euro.

De agrovoedingsketen in een open brief

Laten we niet vergeten dat landbouw en veeteelt een strategische bevoegdheid zijn in Vlaanderen. Dit komt onder meer tot uiting in de handelsbalans: onze vleessector genereert 1,6 miljard euro op een totale handelsbalans van ongeveer 20 miljard euro (www.nbb.be). Vlaanderen speelt dus een centrale rol in de Europese voedselvoorziening: Het aandeel van de handel in vers vlees in Europa (exclusief bijproducten) ligt ruim boven de 90%. Dit betekent dat wat wij in Vlaanderen produceren, vooral in de buurlanden wordt geconsumeerd. We kunnen dus zeggen dat we hoofdzakelijk voor de lokale (Europese) markt produceren.

Als we de kudde zouden inkrimpen, zou het aanbod niet langer aan de vraag kunnen voldoen. Ook mag niet uit het oog worden verloren dat onze Vlaamse/Belgische consumenten de voorkeur geven aan nationaal vlees. De voorkeur voor nationaal vlees is vooral te danken aan de ondersteuning van de nationale economie, het vertrouwen in de Belgische controles (veiliger) en de bescherming van het milieu (kortere transportroutes). De sector spant zich al jaren concreet in om duurzamer te worden. Een stuk vlees uit ons land behoort tot de beste ter wereld als het gaat om beperking van de CO2-uitstoot, laag waterverbruik enz. Het is dus duidelijk dat onze lokale sector ver boven het wereldgemiddelde ligt. Daar kunnen we met recht trots op zijn. Tegen deze achtergrond is het ook zinvol dat wij ons concentreren op de ondersteuning van de lokale productie: onder ideale omstandigheden en met een solide juridisch kader. Op deze manier krijgen we een product van hoge kwaliteit. Het is tenslotte ons voedsel. Het alternatief zou zijn te kiezen voor een buitenlands product waarvan we weten dat het inferieur is op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid, enzovoort. Dit lijkt allesbehalve wenselijk. Dit lijkt allesbehalve wenselijk.


In cijfers

Foto: faceebook slagerij De Clercq
  • 84% van het vee bevindt zich in Vlaanderen. In 2020 zijn dat 52.708.694 dieren (varkens, runderen, schapen, hoefdieren, geiten en pluimvee). Varkens, pluimvee en de helft van de veestapel zijn geconcentreerd in Vlaanderen. Dit vertegenwoordigt :
  • 1.231.534 runderen, ongeveer gelijk verdeeld over melk- en vleesrunderen. Een belangrijke nuance is dt runderen worden gebruikt voor de productie van vers vlees. Melkvee wordt uiteraard gebruikt voor de melkproductie, en tenslotte worden de dieren gebuikt voor de bereiding van vlees (gehakt, enz.)
  • 6.218.271 varkens

België exporteert momenteel 1.737.833 ton vlees en importeert 909.734 ton

  • De vleesexport bestaat hoofdzakelijk uit varkensvlees (40%), kip (26%) en vleesproducten (13%). De invoer van vlees bestaat hoofdzakelijk uit vleesproducten (27 %) en gevogelte (22 %). Varkensvlees en rundvlees zijn momenteel goed voor respectievelijk 13 % en 6 % van de invoer.
  • Ongeveer 90.000 mensen zijn werkzaam in de landbouw. Dit komt overeen met ongeveer 2 % van de totale beroepsbevolking. In de vleesverwerkende sector bieden 180 bedrijven dagelijks werk aan ongeveer 6.000 mensen, en in de detailhandel nog eens 16.000, wat een enorme bijdrage aan onze economie betekent.

Wij hebben altijd een constructieve en coöperatieve houding aangenomen met onze besluitvormers om alle uitdagingen te overwinnen. Dit is ook een verbintenis die wij blijven nakomen. Het is inderdaad van belang te werken op basis van wederzijds respect en geen feitelijke onjuistheden te verspreiden om het maatschappelijk debat te polariseren of te verwarren.

Lees hier meer over de varkensvleessector

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*