Italiaanse charcuteriesector boekte in 2022 mooie resultaten

De Italiaanse charcuteriesector heeft een zeer succesvol jaar gehad in 2022, met een recorduitvoer van 147.860 ton voor een omzet van 1.455,4 miljoen euro in de eerste negen maanden van dat jaar. Dit onderstreept de economische en kwalitatieve waarde van deze agrovoedingssector, die ook Europees recordhouder is voor beschermde producten met maar liefst 43 soorten BOB- en BGA-gecertificeerde charcuterie.


Voor ASSICA en haar leden is de charcuterie van groot belang, en zij hebben zichzelf nieuwe ecologische, economische en sociale doelstellingen gesteld om de sector verder te ontwikkelen, met respect voor de kenmerkende tradities. Dit toont aan dat de sector zich niet alleen richt op economische groei, maar ook op duurzaamheid en het behoud van de unieke kenmerken en tradities van de Italiaanse charcuterie.


Al met al lijkt de toekomst van de Italiaanse charcuteriesector zeer positief te zijn, met een groeiende vraag naar kwalitatief hoogwaardige en gecertificeerde producten uit binnen- en buitenland.

België: grote afnemer

Het is interessant om te horen dat België een grote afnemer is van Italiaanse charcuterie en dat de invoer van deze producten bijna 7.000 ton bedroeg, ter waarde van meer dan 83 miljoen euro in de eerste negen maanden van 2022. Dit benadrukt de aantrekkingskracht van de charcuterie buiten Italië en de groeiende vraag naar hoogwaardige Italiaanse producten.

ASSICA, in samenwerking met IVSI, zet zich nu in om de duurzaamheid van de charcuteriesector te verbeteren op ecologisch, sociaal en economisch vlak, en tegelijkertijd steeds betere producten aan de consument te kunnen bieden. Dit past binnen de bredere missie van de organisatie om een grotere bijdrage te leveren aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die in de Agenda 2030 van de Verenigde Naties zijn vastgelegd.
De vereniging streeft ernaar om bedrijven in de sector te ondersteunen in dit complexe veranderingsproces, door opleiding, hulp en ondersteuning te bieden. Het is lovenswaardig dat de charcuteriesector zich niet alleen richt op economische groei, maar ook op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het project “Trust Your Taste, CHOOSE EUROPEAN QUALITY” is een goed initiatief om de cultuur van de varkensvlees- en charcuterieproductie te bevorderen en te benadrukken dat kwaliteit, voedselveiligheid en duurzaamheid belangrijke waarden zijn in deze sector.

ASSICA, de Industriële Vereniging van Vlees en Charcuterie, is de nationale beroepsorganisatie die de slacht- en verwerkingsbedrijven van varkensvlees vertegenwoordigt binnen Confindustria (Confederatie van de Italiaanse Industrie). In het kader van haar institutionele doelstellingen bestrijken de activiteiten van ASSICA verschillende gebieden, waaronder de ontwikkeling van een sectoraal economisch beleid, een informatie- en ondersteuningsdienst voor haar ongeveer 180 leden over economische/commerciële, sanitaire, technische/regelgevende, juridische en vakbondsaangelegenheden. Gespecialiseerd personeel garandeert de vereiste deskundigheid, samenwerking en professionele betrouwbaarheid, verder ondersteund door het lidmaatschap van verschillende organisaties op nationaal en Europees niveau. In feite heeft ASSICA zich sinds haar oprichting in 1946 altijd onderscheiden door haar sterke verenigingszin, zoals blijkt uit haar lidmaatschap van Confindustria, waarvan zij sinds haar oprichting lid is, als medeoprichter van Federalimentare, de Italiaanse Federatie van Voedingsindustrieën, en van Clitravi, de Europese Federatie van Nationale Verenigingen van de Vleesverwerkende Industrie, die zij in 1957 heeft helpen oprichten.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*