FAO en OIE willen globale aanpak Afrikaanse varkenspest

De Afrikaanse varkenspest is vandaag aanwezig in 51 landen. De ziekte vormt niet alleen een bedreiging voor de diergezondheid en het dierenwelzijn, het virus bedreigt ook het inkomen van heel wat landbouwers. Om die reden lanceert de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties samen met de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE) een initiatief om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Met een aandeel van maar liefst 35,6 procent is varkensvlees is het meest geconsumeerde vlees ter wereld. De afgelopen jaren zorgt de Afrikaanse varkenspest echter voor massale verliezen bij de varkenspopulatie. “Op wereldschaal vormt de aanhoudende verspreiding van het virus een bedreiging voor de voedselzekerheid, de economie en de plattelandsontwikkeling. De ziekte vormt een belemmering voor de landbouwsector om zijn volledige potentieel te bereiken, werkgelegenheid te scheppen en de armoede te verlichten, en werkt ontmoedigend voor investeringen in de varkenssector”, zo stellen beide organisaties.

Detectie : vaak een probleem

Op dit ogenblik zijn er tal van landen in Afrika, Azië, Zuid-Amerika en Europa waar besmettingen met de Afrikaanse varkenspest zijn vastgesteld. “Veel van de landen die vandaag door het virus getroffen zijn, hebben onvoldoende mankracht of onvoldoende financiële en technische middelen om dierziekten snel te detecteren en te bestrijden. “Maar we leven wel in een geglobaliseerde wereld waarbij ziekten zich snel over grenzen heen kunnen verspreiden”, zegt Matthew Stone van OIE.

Internationale samenwerking

Daarom is er nood aan internationale samenwerking en aan het delen van de laatste wetenschappelijke informatie over het virus, stellen OIE en FAO. Om die reden hebben ze een gezamenlijk initiatief genomen om de Afrikaanse varkenspest globaal en op een gecoördineerde manier aan te pakken. Ze bouwen daarbij voort op hun jarenlange ervaring in de bestrijding van dierziektes.

Global Control of ASF’

Met het initiatief, dat de naam ‘Initiative for the Global Control of ASF’ draagt, willen beide organisaties drie doelen bereiken. In de eerste plaats streven OIE en FAO ernaar om landen beter te wapenen tegen de Afrikaanse varkenspest. Dat willen ze doen door gebruik te maken van de internationale standaarden en goede praktijken van OIE, die gebaseerd zijn op de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Coördinatie en samenwerking op punbt stellen

Daarnaast moet het initiatief er ook voor zorgen dat een doeltreffend coördinatie- en samenwerkingskader wordt opgericht om de Afrikaanse varkenspest te bestrijden. Tot slot moet ook alles in het werk gesteld worden om de continuïteit van de varkensketen te garanderen. Dat moet gebeuren door te zorgen voor een veilige productie en handel.

AVP-experts worden ingeschakeld

Deze globale aanpak van Afrikaanse varkenspest zal daarbij verder bouwen op regionale inspanningen die al gebeurd zijn en op de aanbevelingen van AVP-experten uit de hele wereld. “We willen de nationale veterinaire diensten in staat stellen om de risico’s te beheren door nationale bestrijdingsprogramma’s te ontwikkel en uit te voeren. De publieke en private sector moeten daarbij in partnerschap samenwerken. Risicocommunicatie met de relevante belanghebbenden vormen een cruciaal element om het virus doeltreffend aan te pakken”, zo luidt het.

Bron: VILT

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*