Europees Parlement wil kooien in de veehouderij afschaffen

Het gebruik van kooien in de veehouderij moet in de Europese Unie tegen 2027 zijn afgeschaft, heeft het Europees Parlement gezegd. Als reactie op het Europees burgerinitiatief (ECI) “End the Cage Era”, roept het Europees Parlement de Europese Commissie nu op wetgevingsvoorstellen in te dienen om het gebruik van kooien in de veeteelt in de EU te verbieden. “Indien mogelijk moet dit al in 2027 worden ingevoerd, na een overgangsperiode en na een passende effectbeoordeling,” aldus de Europarlementariërs.

Het Europees burgerinitiatief “Beëindiging van het tijdperk van de kooien” is op 5 september 2018 bij de Europese Commissie geregistreerd. Op het moment van indiening had het burgerinitiatief reeds de vereiste drempel van 1,4 miljoen handtekeningen van EU-burgers uit 18 verschillende lidstaten bereikt. Tijdens een openbare hoorzitting op 15 april 2021 spraken Europarlementariërs met de initiatiefnemers, Eurocommissarissen en vertegenwoordigers van andere EU-instellingen.

“Er bestaan alternatieven voor het gebruik van kooien in de veehouderij en die worden in verscheidene lidstaten met succes toegepast”, zo hoorde de plenaire vergadering gisteren. “Deze methoden moeten worden verbeterd en bevorderd in de lidstaten. Maar om gelijke concurrentievoorwaarden voor landbouwers in de EU te handhaven, is EU-wetgeving nodig”.


Soortspecifieke aanpak en goed gefinancierde overgang

De afschaffing van kooien moet gebaseerd zijn op een soortspecifieke benadering. Er moet rekening worden gehouden met de kenmerken van de verschillende dieren en de huisvestingssystemen moeten aan hun specifieke behoeften voldoen. “Vóór elke wijziging van de wetgeving moeten de landbouwers en de fokkers voldoende steun krijgen en moet een overgangsperiode worden vastgesteld voor een geleidelijke aanpassing”, aldus de Commissie. “Dit moet bestaan uit adequate advisering en opleiding, stimulansen en financieringsregelingen om te voorkomen dat hun concurrentievermogen afneemt en de EU-productie verschuift naar derde landen met minder ambitieuze dierenwelzijnsnormen dan de EU.”

De EP-leden pleiten ook voor een meer omvattend voedselbeleid om de overgang naar een duurzamer voedselsysteem te ondersteunen. “Dit houdt in dat moet worden voorkomen dat kleine en middelgrote landbouwbedrijven zich verder terugtrekken, met name uit de dierlijke produktie, en dat de dierlijke produktie verder wordt geconcentreerd in een beperkt aantal grote landbouwbedrijven”, aldus het rapport.

Het Europees Parlement betoogt ook dat een eerlijk handelsbeleid – dat gelijke concurrentievoorwaarden garandeert – een voorwaarde is voor de verbetering van de Europese normen. “De Commissie en de lidstaten moeten zich daarom meer richten op effectieve grens- en douanecontroles om ervoor te zorgen dat geïmporteerde levensmiddelen voldoen aan de EU-normen voor dierenwelzijn.”

“Bovendien willen wij dat alle dierlijke producten die de EU binnenkomen, volledig voldoen aan de relevante EU-wetgeving, met inbegrip van het gebruik van kooivrije systemen,” zeggen zij. “Wij dringen erop aan dat de bestaande handelsovereenkomsten worden herzien om ervoor te zorgen dat dezelfde normen inzake dierenwelzijn en productkwaliteit worden gehanteerd.” De leden van het Europees Parlement roepen de Commissie ook op het internationale bewustzijn van dierenwelzijn te vergroten.


Commissie

De EP-leden wachten nu op de reactie van de Europese Commissie, die het recht van wetgevingsinitiatief heeft. “Dit is een ethische, sociale en economische kwestie”, aldus Europees commissaris voor gezondheid Stella Kyriakides. “We moeten naar onze burgers luisteren en zo snel mogelijk de overstap maken naar een duurzamere aanpak.” Zij heeft echter niet gezegd of de Commissie specifieke wetgeving zal voorstellen.

Dierenrechtenorganisatie Gaia reageert al zeer positief op het nieuws. “Ik ben blij dat dierenleed eindelijk serieus wordt genomen op Europees niveau”, aldus voorzitter Michel Vandenbosch. Het volksinitiatief “Een einde aan het tijdperk van de kooien” is pas het zesde succesvolle volksinitiatief sinds de EU dit democratische instrument in het leven heeft geroepen. Het is ook het eerste succesvolle initiatief voor landbouwhuisdieren.

De resolutie werd door het Europees Parlement aangenomen met 558 stemmen voor, 37 tegen en 85 onthoudingen.

Bron: VILT

Beelden: Gaia

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*