EU bereikt handelsovereenkomst met Mexico

In volle coronacrisis heeft de Europese Unie vorige week een principieel akkoord bereikt over vrijhandel met Mexico. De gesprekken over een handelsovereenkomst waren aan de gang sinds 2016. “Het gevecht tegen het coronavirus vraagt veel van onze energie, maar we hebben ook werk gemaakt van onze agenda open en eerlijke handel, want die heeft in tussentijd niets van zijn belangrijkheid verloren”, zegt Europees handelscommissaris Phil Hogan. Niet iedereen is blij met dit principieel akkoord.

Vandaag hebben Europa en Mexico al een aantal afspraken over handel die vervat zitten in de ‘EU-Mexico Global Agreement’. Dit nieuwe handelsakkoord moet die afspraken verbreden en moderniseren. Zo zouden alle goederen voortaan verhandeld worden tussen beide regio’s zonder heffingen. Dat geldt ook voor landbouwgrondstoffen en voeding. Volgens de EU-Commissie legt de handelsovereenkomst ook vooruitstrevende regels op, op vlak van duurzame ontwikkeling. Zo zijn beide handelsblokken overeengekomen om de afspraken die gemaakt zijn in het Klimaatakkoord van Parijs na te komen.

Zal economie ondersteunen

Volgens Hogan zal vrijhandel ook na de coronacrisis nodig zijn. “Openheid, partnerschappen en samenwerking zullen zelfs nog essentiëler worden wanneer we onze economieën terug willen opbouwen na de pandemie. Ik ben zeer blij dat we onze inspanningen die we samen met de Mexicaanse partners hebben geleverd, nu vruchten afwerpen. Deze overeenkomst zal, van zodra ze van kracht gaat, zowel de EU als Mexico helpen om onze economie te ondersteunen en de werkgelegenheid aan te zwengelen”, aldus de handelscommissaris.

Belangrijkste handelspartner

Mexico is de belangrijkste handelspartner van de Europese Unie in Latijns-Amerika. De bilaterale handel tussen beide regio’s is 66 miljard euro waard in goederen en 19 miljard euro in diensten. De EU exporteert jaarlijks meer dan 39 miljard euro aan goederen naar Mexico. Sinds de start van de ‘EU-Mexico Global Agreement’ in 2001 is de handel tussen beide partners verdrievoudigd. De Europese Unie gaat ervan uit dat de gemoderniseerde handelsovereenkomst waarover nu een akkoord werd bereikt, opnieuw voor een boost zal zorgen.

Pluimveevlees, kaas, chocolade, pasta en varkensvlees

Volgens de EU-Commissie zullen vooral Europese landbouwproducten zoals pluimveevlees, kaas, chocolade, pasta en varkensvlees, voordeel halen uit de handelsovereenkomst. Tegelijk zal de Europese markt open gaan voor zo’n 20.000 ton Mexicaans rundvlees. Vlees dat op dit moment niet wordt toegelaten om gezondheidsredenen.

Protest vanuit Frankrijk

Er komt dan ook wel wat reactie op de afgesloten handelsovereenkomst, vooral vanuit Frankrijk. “Want dit handelsakkoord komt bovenop vrijhandel met Canada (CETA) en de Mercosur-landen waarover de EU eerder al een akkoord bereikte. “Het is schandalig”, zegt een Franse landbouworganisatie. “Het zet landbouwers in de hele wereld tegen elkaar op.” “Deze handelsakkoorden moeten stopgezet worden. De tijd is gekomen om levens te redden in plaats van ze te vernietigen”, zegt onder meer een EU-parlementslid van de groene fractie.

Slecht voor rundvleessector

In eigen land is de Boerenbond minder negatief. “Het gaat niet om een nieuw akkoord, wel over de modernisering van een bestaand akkoord. Als je het over alle sectoren heen bekijkt, is de overeenkomst enigszins in balans. Al valt het wel te betreuren dat er een eenzijdige toegeving is voor rundvlees. Gezien de marges in die sector klein zijn, kunnen ook kleine hoeveelheden verstorend zijn”, aldus woordvoerder Vanessa Saenen. Volgens haar moet dit opgeteld worden bij de toegevingen die er al gebeurden in andere handelsakkoorden ten nadele van de rundvleessector, zoals Mercosur. “Daarnaast moet er ook gekeken worden naar product en productiewijze. Daar moet op gecontroleerd worden, want het is belangrijk dat er eerlijke handel is”, aldus Boerenbond.

Boost voor onze producten?

In februari 2019 ging er nog een Belgische handelsmissie onder leiding van prinses Astrid naar Mexico. Sinds het protectionistische beleid van de Amerikaanse president Donald Trump is Mexico immers op zoek naar nieuwe economische bondgenoten. In 2017 was de VS nog goed voor vier vijfde van de export van Mexico. Volgens de Belgische voedingssector kan een nieuw handelsverdrag vooral een boost betekenen voor de export van onze kip en varkensvlees, kaas, chocolade en koekjes.

Dit principeakkoord moet nu nog goedgekeurd worden door de Europese Raad en het Europees Parlement vooraleer het in voege kan gaan.  

Bron: VILT

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*