Erehoogleraarschap van Noord-Ierse Queen’s University geeft impuls aan duurzaamheidsagenda in landbouw

Een bekende figuur in de Noord-Ierse agrovoedingssector, Dr Elizabeth Magowan heeft een ereprofessoraat gekregen van het Institute of Global Food Security (IGFS) en de School of Biological Sciences van Queen’s University Belfast. Haar werk om de ecologische voetafdruk van de varkens- en pluimveehouderij te verkleinen is daarbij van groot belang. Een tweede ereprofessoraat werd toegekend aan Dr. Itzik Mizrahi, hoogleraar Microbiële Ecologie aan de Ben Gurion Universiteit in Negev, Israël voor zijn werk om de methaanemissies bij herkwauwers te verminderen.

Dr Elizabeth Magowan wordt geëerd voor haar eminente onderzoek op het gebied van dierwetenschappen, met name op het gebied van het koolstofvrij maken van de landbouw en de verduurzaming van de veehouderij.

Zij is momenteel directeur duurzame landbouw- en voedingswetenschappen bij het Agri-food and Biosciences Institute (AFBI) en vice-voorzitter van de British Society of Animal Science.

Ze was voorzitter van het academisch consortium voor het hele VK en co-auteur van het recente ‘Net Zero & Livestock: How Farmers Can Reduce Emissions’ (2022) in opdracht van het Centre for Innovation Excellence in Livestock (CIEL), bedoeld om boeren, verwerkers en beleidsmakers te voorzien van empirisch onderbouwde methoden voor het koolstofvrij maken van de landbouw. Ze leidde ook een eerder CIEL-rapport, ‘Net Zero Carbon & Livestock Report’ (2020), waarin benchmarks voor een reeks landbouwsystemen werden vastgesteld.

Met een PhD in Dairy Nutrition van Queen’s, ging ze zich richten op onderzoek naar varkenssystemen toen ze in 2003 bij AFBI in dienst kwam. In haar huidige functie geeft ze leiding aan een breed, multidisciplinair team van economen, vee-, planten-, voedings- en datawetenschappers. Ze geeft ook mede leiding aan de Queen’s-AFBI Alliance, die ernaar streeft de impact van de innovatie- en onderzoeksprogramma’s van Queen’s en AFBI te leveren en te maximaliseren om de transformatie in het agrovoedselsysteem te stimuleren.

Tot de belangrijkste prestaties behoren de Sir John Hammond Award in 2017, van de British Society of Animal Science; en het vervullen van de rol van wetenschappelijk coördinator voor een door de EU gefinancierd, internationaal onderzoeksproject (ECO FCE) van meerdere miljoenen euro’s om de efficiëntie te verhogen en de ecologische voetafdruk van de varkens- en pluimveehouderij te verkleinen.

In een reactie op de benoeming zei Dr. Magowan “Ik ben zeer verheugd dat ik de eer krijg om een hoogleraarschap binnen Queen’s te bekleden en deel uit te maken van een innovatieve, zeer gedreven familie van geweldige individuen. In nauwe samenwerking met professor Nigel Scollan en anderen kijk ik ernaar uit om de ontwikkeling en de impact van de Queen’s-AFBI Alliance te bevorderen, in samenwerking met de industrie en de overheid. Er zijn de komende jaren veel uitdagende, maar ook spannende tijden voor de wetenschap en ik voel me vereerd dat ik kan samenwerken met uitstekende wetenschappers van zowel AFBI als Queen’s.”

Tweede ereprofessoraat

Een tweede ereprofessoraat werd toegekend aan Dr. Itzik Mizrahi, hoogleraar Microbiële Ecologie aan de Ben Gurion Universiteit van de Negev, Israël en een internationaal erkend expert op het gebied van het microbioom in de darmen van herkauwend vee.

Als winnaar van de Shilo-prijs van de Israëlische Vereniging voor Microbiologie heeft dr. Itzik verschillende baanbrekende onderzoeksontdekkingen gedaan, die ertoe hebben geleid dat een bacteriesoort naar hem is vernoemd – Prevotella Mizrahii.

Professor Nigel Scollan, directeur van de IGFS, was verheugd over de benoemingen en zei “Ik ben verheugd Dr. Magowan en Dr. Mizrahi in de Queen’s familie te verwelkomen. Deze nieuwe professoraten zijn welverdiend en ik feliciteer Elizabeth en Itzik dan ook van harte. De benoemingen zijn een erkenning van de uitmuntendheid van de verrichte wetenschap. Ik verheug me op een verdere samenwerking met hen, nu we gezamenlijk streven naar uitmuntendheid in wetenschap en partnerschap om wereldwijde uitdagingen in landbouw en voedselsystemen aan te pakken.

“Dr. Magowan heeft een belangrijke rol gespeeld bij het smeden van de Queen’s-AFBI-alliantie. Nu we een periode van grote uitdagingen – en kansen – voor de Noord-Ierse agrovoedingssector ingaan, is het van cruciaal belang dat de kennisbasis samenwerkt met de industrie en de overheid om een voedselsysteem te ondersteunen dat gezond, veilig en duurzaam is. Dr. Magowan brengt een schat aan ervaring en deskundigheid mee voor die agenda.

“Dr. Mizrahi is een vooraanstaand onderzoeker van het microbioom van herkauwers. Dit is zo’n belangrijk gebied – een beter begrip van het darmmicrobioom om methaanemissies te verminderen zal een sleutelaspect zijn van het koolstofvrij maken van de veeteeltsector. Dr. Mizrahi zal van onschatbare waarde zijn voor ons onderzoek op dit gebied”.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*