Emissie NL varkensvlees 35% gedaald

Door tal van energie maatregelen is de carbon footprint van varkensvlees met zo’n 35% gedaald van 6,56 kg CO2/kg varkensvlees in 1990 naar 4,26 kg CO2/kg varkensvlees in 2016. Volgens een rapport van RVO over tien jaar energietransitie is zo’n 58% van de reductie gerealiseerd in Nederland en ruim 42% in het buitenland, in relatie tot de inkoop van voer.

Het grootste aandeel in de emissie van varkensvlees komt voor rekening van het gekochte voer (57%), gevolgd door de dierhouderij (45%), waarbij de slachterij 2% compenseert door benutting van bijproducten (onder andere vergisting en productie van bio-ethanol).

Nog duurzamer!

De Nederlandse varkenshouderij bestond in 2017 uit 4.300 bedrijven (CBS) en is verantwoordelijk voor (maar) 20% van de emissies uit de veehouderij, met mest als grootste bron.
De sector maakt een omschakeling door: varkenshouders die willen stoppen worden met de afbouw geholpen; toekomstgerichte varkenshouders worden ondersteund om dat (nog) duurzamer te doen. Het actieplan Vitalisering Varkenshouderij steunt investeringen in nieuwe stalsystemen met minder emissies van geur, ammoniak en methaan.

Bron: RVO

Vlees.nl

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*