Ducarme hekelt Greenpeace-scenario voor veesector

“Greenpeace moet de boeren en de veehouderij niet in de vuilnisbak gooien!”. Zo reageert federaal minister voor Landbouw Denis Ducarme op een door Greenpeace voorgesteld toekomstscenario voor de veesector. Uit een studie van UCLouvain, besteld door de natuur- en milieuorganisatie, besluit Greenpeace dat het “perfect mogelijk is om op een duurzame manier minder vlees te produceren en toch in de voedingsbehoeften van de Belgische bevolking te voorzien.” In het meest ambitieuze scenario wordt een daling van de Belgische vleesproductie met 83 procent voorgesteld. 

Volgens Greenpeace werkt het huidig systeem niet. “Niet voor de boeren, niet voor klimaat en milieu”, staat te lezen op de website. “Een kleinere veestapel dringt zich op. Ondanks subsidies neemt het aantal veehouders jaar na jaar af. Het klimaat is het slachtoffer van een veeteelt die gericht is op export, en sterk afhankelijk is van geïmporteerd voeder. Daardoor ligt de echte uitstoot van de sector bijna tweemaal hoger dan de directe emissies of de officiële.”

30 gram dierlijke eiwitten

Greenpeace vroeg daarom aan UCLouvain om enkele toekomstscenario’s te ontwikkelen voor de veesector. “In het meest ambitieuze scenario – waarin de veestapel afgestemd is op volledig ecologische landbouw – daalt de Belgische vleesproductie met 83 procent”, klinkt het. “De broeikasgasuitstoot neemt in dat geval af met 58 procent, de uitstoot van stikstof met 50 procent en de impact op de biodiversiteit met 76 procent. De 30 gram dierlijke eiwitten die in dit scenario per dag per persoon beschikbaar is, zouden nog volstaan, op voorwaarde dat deze aangevuld wordt met ongeveer dezelfde hoeveelheid plantaardige eiwitten. De UCL-studie toont ook de enorme winst voor het klimaat van een aanzienlijk kleinere veestapel voor ons land.”

Subsidies noodzakelijk

Greenpeace benadrukt wel dat er bij een dergelijke transitie aandacht moet zijn voor de situatie van de Belgische veehouders. “Er is overheidssteun nodig om te verhinderen dat de veehouders in een schuldenspiraal belanden, en dat een schaalvergroting ten koste van de familiale veebedrijven zich doorzet”, aldus de milieuorganisatie. De subsidies, ook in het kader van het Europese landbouwbeleid, moeten gaan naar boeren die de natuur actief herstellen en beschermen.”

Slecht sceneario

Federaal minister van Landbouw Denis Ducarme hekelt het door Greenpeace voorgestelde scenario. Hij benadrukt dat de strijd tegen het broeikaseffect, absoluut moet worden aangegaan. “Maar deze doelstelling houdt niet in dat zomaar alles moet worden voorgesteld, tot in het extreme en karikaturale toe”, stelt hij, aangevend dat de landbouwsector heel wat inspanningen doet om het broeikaseffect tegen te gaan en dat de broeikasuitstoot uit de landbouwsector tussen 1990 en 2016 met meer dan 20 procent is verminderd. “De echte vraag is: hoe kunnen we produceren en tegelijk het milieu beter behandelen, zoals de meeste boeren nu ook doen?”. Volgens de minister zijn de internationale studies over de negatieve impact van de veesector bovendien vooral gebaseerd op praktijken die de Belgische realiteit in de landbouw niet weerspiegelen.

Boer is bondgenoot van het milieu

“Deze studie is een extreem harde aanval op de veesector, die zorgt voor heel wat jobs en bijdraagt tot de uitstraling van België in het buitenland door de kwaliteit van onze producten”, aldus Ducarme. “Het is tijd om te beseffen dat de boer ook, en vooral, een bondgenoot van het milieu is! In plaats van een constructieve dialoog te voeren om te komen tot doelstellingen van algemeen belang, kiest Greenpeace voor het pad van de confrontatie. Dat is jammer.”

Lees de studie van UCLouvain en de briefing van Greenpeace.

Bron: VILT

Beeld: Wikicommons Aron Urb

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*