De thuisconsumptie van vleeswaren bleef in 2021 op een hoger niveau dan voor corona


De overheidsmaatregelen hebben geleid tot een stijging van de consumptie van vleesproducten in Belgische huishoudens in 2020 en een lichte daling in 2021. Hierdoor komt de consumptie van vleesproducten door huishoudens in 2021 uit op 10,8 kg per hoofd van de bevolking, 3% minder dan in 2020 maar nog altijd 3% meer dan in 2019.

Binnen het assortiment vleeswaren wonnen gevogeltebereidingen en salami volumeaandeel in 2021 ten koste van onder andere zoutwaren (rauwe en gerookte ham, spekblokjes, etc.), dat na een goed jaar in 2020 volumeaandeel verliest. Wat de inkoopkanalen betreft, verliezen de hard discounters (Aldi en Lidl) in 2021 voor het eerst sinds jaren volumeaandeel, vooral ten voordele van buurtsupermarkten. E-commerce groeit ook, maar blijft een klein kanaal met een volumeaandeel van 1,9%. Dit blijkt uit gegevens die VLAM heeft verkregen van het marktonderzoeksinstituut GfK België, dat de aankopen van 6.000 Belgische huishoudens voor hun huishoudelijk gebruik volgt.


Huishoudelijk verbruik gestegen onder invloed van Covid-19

Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat 2020 en 2021 atypische jaren zullen worden, ook in de voedingssector. Als gevolg van overheidsmaatregelen zoals restaurantsluitingen, de verplichting om thuis te werken, tijdelijke werkloosheid, … is de gezinsconsumptie van voeding sterk gestegen ten koste van de consumptie buitenshuis. In 2020 betekent dit een stijging van de verkoop van thuis geconsumeerd voedsel met 12%. In 2021 is de voedselconsumptie thuis met 2% gedaald ten opzichte van 2020 (de sluitingen in 2021 waren iets minder ernstig dan met name de eerste sluiting in maart-mei 2020), maar blijft 11% hoger dan in 2019.
Deze trend is ook te zien bij de bij het thuisverbruik van vleeswarenn. Na een lichte daling van de thuisconsumptie vóór de Corona-crisis, is deze in 2020 met 12% gestegen en in 2021 met 2% gedaald. Qua volume bedroeg de stijging 7% in 2020, gevolgd door een daling van 3% in 2021. Dit leidt tot een huishoudelijke consumptie van vleeswaren van 10,8 kg per hoofd van de bevolking in 2021, nog steeds 3% hoger dan de 10,5 kg per capita in 2019. Bijna alle Belgische huishoudens (99%) kochten in 2021 vleeswaren en deden dat gemiddeld ongeveer een keer per week (56 keer). In totaal gaven de Belgen in 2021 meer dan 1,6 miljard euro uit aan vleeswaren.

Bron: GfK België


Pluimveebereidingen en salami zijn de beste performers in 2021

In de thuisconsumptie van vleeswaren zijn zoutwaren (rauwe en gerookte ham en spekblokjes) en gekookte ham de belangrijkste segmenten, met volumeaandelen van meer dan 20%. Bovendien koopt meer dan 90% van de Belgische gezinnen elk jaar beide. Het aandeel van gekookte ham lag in de coronajaren 2020 en 2021 echter iets lager dan vóór de crisis. Zoute producten daarentegen wonnen aan volume in 2020, maar verloren dat in 2021. De grootste stijgingen in 2021 werden genoteerd voor pluimveebereidingen en vleeswaren.

De Walen zijn grotere kopers van charucterie dan de Vlamingen

De thuisconsumptie van verwerkt vlees is het hoogst in Wallonië (11,5 kg per hoofd van de bevolking). In Vlaanderen bedraagt de consumptie per inwoner 10,8 kg. Met 8,7 kg is de inwoner van Brussel de laagste consument van verwerkt vlees in België. De stijging in 2020 was het grootst in Brussel (+11%), maar de daling in 2021 was ook het grootst (-8%). Naast regionale verschillen zijn er ook verschillen tussen bevolkingsgroepen. Het aankoopvolume per hoofd van de bevolking is het hoogst bij 50-plussers, de lagere sociale klassen en een- en tweepersoonshuishoudens. De grootste stijging in 2020 doet zich voor bij alleenstaanden, jongeren onder de 30 jaar en de hogere sociale groepen. Het is geen toeval dat juist deze bevolkingsgroepen verhoudingsgewijs het meest buitenshuis consumeren. De sterkste daling doet zich daar dan ook voor in 2021.


Verschillen in voorkeuren zijn ook te zien bij de soorten vleeswaren. Zo kiezen Vlamingen relatief vaak voor gevogeltebereidingen en Walen voor gekookte ham. Pluimveebereidingen en kookworsten worden relatief vaak gekocht door jongeren onder de 50 jaar, terwijl 50-plussers meer kiezen voor patés en zoutwaren. Patés en gezouten producten zijn ook populairder bij de hogere sociale klassen, terwijl de lagere sociale klassen vaker kookworst en gevogeltebereidingen kopen.


Grote discounters verliezen voor het eerst in jaren volumeaandeel

Het volumeaandeel van hard discountwinkels (Aldi en Lidl) is de afgelopen jaren gestegen. In 2020 zal het volumeaandeel van die retailers verder toenemen tot 30,8%. In 2021 is er echter een einde gekomen aan die stijging. De harddiscounters hebben in 2021 een volumeaandeel van 30,0% bereikt. Buurtsupermarkten hebben in 2021 het meest geprofiteerd. Hun volumeaandeel is met 0,9 procentpunt gestegen tot 10,2%. Grote supermarkten, daarentegen, bleven volumeaandeel verliezen. In 2020, op het hoogtepunt van de pandemie, slaagden slagers erin om wat volumeaandeel terug te winnen, maar het resultaat was van korte duur.
E-commerce is een snelgroeiend kanaal, vooral sinds het begin van de coronacrisis. Het volumeaandeel is gestegen van 0,8% in 2019 naar 1,9% in 2021. Ondanks de sterke groei blijft het een beperkt verkoopkanaal.


Bron: GfK België
De volumeaandelen variëren naargelang het soort vleesproduct. Zo hebben grote supermarkten een groter aandeel voor gekookte ham, hard discount supermarkten voor salami en gevogeltebereidingen, en buurtsupers voor patés en kookworsten. Slagers daarentegen doen het beter voor patés (met een volumeaandeel van 15%) dan voor gevogeltebereidingen (met een volumeaandeel van slechts 5%).

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*