Boerenbond wil overpopulatie everzwijnen aanpakken

Om de talrijke gevallen van overlast met everzwijnen in te dijken en om mogelijke insleep van de Afrikaanse varkenspest in de varkensstallen te voorkomen, vraagt Boerenbond duidelijke acties om de everzwijnenpopulatie beheersbaar te houden. “Het is hoog tijd dat er krachtdadig wordt opgetreden”, zegt Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond. Met het oog op gepland overleg deze en volgende week tussen de gouverneurs van Limburg en Antwerpen, en de verschillende andere betrokkenen, lijst de organisatie vijf aandachtspunten op.

“Met de regelmaat van een klok verschijnen berichten in de pers van omgewoelde tuinen, verkeersongevallen veroorzaakt door everzwijnen en verontruste burgers die everzwijnen in hun straat opmerken. Maar al veel langer klagen landbouwers, zeker in de provincie Limburg over de schade die everzwijnen aanbrengen aan de landbouwgewassen. Hierbij komt nu nog de dreiging dat everzwijnen de Afrikaanse varkenspest zouden kunnen uitdragen”, hekelt Boerenbond.

Om de everzwijnenpopulatie in te dijken, wil Boerenbond een doortastende en gezamenlijke aanpak van alle betrokken partijen rond vijf concrete aandachtspunten die ook aan de gouverneurs voorgelegd zullen worden. “Naast de aanstelling van een everzwijncoördinator – die ervoor moet zorgen dat betrokken partijen sneller rond de tafel komen en duidelijke afspraken maken – willen we een duidelijk overzicht van het aantal everzwijnen en hun locatie”, licht voorzitter Sonja De Becker toe. Volgens Boerenbond is dat nodig om na te kunnen gaan in hoeverre de acties op het terrein tegemoetkomen aan de poging om de everzwijnenpopulaties in Vlaanderen in te dijken.

De landbouworganisatie vraagt voorts meer mogelijkheden voor bejaging. “We denken daarbij aan het inzetten van nachtkijkers en warmtecamera’s en het onder bepaalde omstandigheden toelaten van het gebruik van geluiddempers”, aldus Sonja De Becker. Daarnaast vraagt Boerenbond een bejaging van everzwijnen in natuurgebieden of een afscherming van natuurgebieden. “We stellen vast dat belangrijke populaties everzwijnen zich ophouden in natuurgebieden en van daaruit schade aanbrengen in landbouwgebieden. Daarom vinden we het nodig dat er een duidelijk jachtbeleid komt in die gebieden.”

Tot slot dringt de organisatie aan op sensibiliserende maatregelen om de Afrikaanse varkenspest te voorkomen. “We stellen voor om op parkeerplaatsen bij snelwegen en natuurgebieden informatieborden te plaatsen om mensen op te roepen geen etensresten achter te laten”, zegt Sonja De Becker. “Maar ook de jachtsector moet blijvend gesensibiliseerd worden om bij elke jachtpartij, zowel in Vlaanderen als in andere regio’s of landen, te handelen overeenkomstig de vereiste bioveiligheidsvoorschriften. Het reinigen en ontsmetten van laarzen, kleren en materiaal zijn bijvoorbeeld uiterst belangrijk.”

Bron: Vilt / Belga

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*