‘Groei van rundvleesmarkt ligt in het oosten’, stelt rapport van Oeso en FAO

De vleesconsumptie, met name van rood vlees, zou naar verwachting stabiliseren in de westerse landen, terwijl de bevolkingsgroei en de toegenomen koopkracht in de rest van de wereld de vraag wél zal opdrijven. Elk individu in 2032 zou gemiddeld 700 gram meer vlees consumeren dan nu. Dit stelt het rapport “Agricultural Outlook 2023-2032”, gepubliceerd door de FAO en de OESO.

De FAO en de OESO geloven dat de vleesindustrie een veelbelovende toekomst tegemoet gaat als gevolg van bovenstaande trends. De wereldwijde rundvleesconsumptie zou tussen nu en 2032 met 10% kunnen toenemen. Het valt echter nog te bezien welke bedrijven in staat zullen zijn om van deze marktkansen te profiteren.

Opkomende landen

Er blijven verschillen bestaan in de toegang tot vleesproducten, waarbij inwoners van ontwikkelde landen gemiddeld twee keer zoveel vlees consumeren als inwoners van ontwikkelingslanden. De Verenigde Staten staan aan de leiding met een jaarlijkse vleesconsumptie van 81,3 kg per hoofd van de bevolking (detailhandelgewicht, zonder been). Australië en Argentinië volgen. Ondertussen consumeren de inwoners van de Europese Unie een bescheiden 57 kg, een gemiddelde onder de ontwikkelde landen. Ter vergelijking: inwoners van ontwikkelingslanden kregen in 2020-2022 gemiddeld 21,8 kg vlees per jaar binnen.

Tegengestelde trends bij rundvleesconsumotie

Wat betreft de rundvleesconsumptie komen twee tegengestelde trends naar voren. Gedreven door bezorgdheid over het milieu en de volksgezondheid is rood vlees in ontwikkelde landen minder geliefd dan in het verleden. De rundvleesconsumptie per hoofd van de bevolking in de VS zou tegen 2032 kunnen dalen, met een verschuiving naar wit vlees. Een soortgelijke trend zien we in de Europese Unie, waar de consumptie van rood vlees zou kunnen dalen van 9,9 naar 9,4 kg (detailhandelgewicht, zonder botten) per jaar.

Deze daling wordt echter tenietgedaan door de bevolkingsgroei en de toegenomen koopkracht in lage-inkomenslanden. Naarmate de bevolking meer middelen heeft, “neemt het aandeel van vleeseiwit in diëten toe”, zoals de vooruitzichten aangeven.

China

De rundvleesconsumptie in China zal naar verwachting stijgen met 800 gram per persoon per jaar. Hoewel dit op individueel niveau onbeduidend lijkt, zal deze stijging van de vraag de nationale consumptie binnen tien jaar met ongeveer 1,7 miljoen ton (karkasequivalent) doen toenemen. Azië en Afrika zullen naar verwachting de belangrijkste aanjagers van deze toename in de vraag zijn.

Zelfvoorzienend

Bijgevolg zou de wereldwijde rundvleesproductie tegen 2032 78 miljoen ton kunnen bedragen, tegenover 71 miljoen ton nu. De vraag blijft echter wie aan deze toegenomen vraag zal voldoen. Volgens de OESO en de FAO zullen opkomende landen naar verwachting grotendeels in hun eigen behoeften voorzien door een hogere binnenlandse productie.

Verwacht wordt dat technologische vooruitgang, in combinatie met verbeterd kuddebeheer en genetisch erfgoed, China en de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara in staat zal stellen om hun rundvleesproductie te verhogen. Naast de uitbreiding van de veestapel zouden verbeterde technische vaardigheden moeten leiden tot hogere karkasgewichten. De Aziatische productie van rood vlees zal tegen 2032 naar verwachting met 3,4 miljoen ton toenemen. Afrika zou nog eens 1,3 miljoen ton rundvlees extra kunnen produceren.

Ook wordt verwacht dat de toegenomen zuivelproductie in Pakistan de rundvleesmarkt zal aanwakkeren, terwijl mogelijke overheidsinterventies erop gericht zijn Turkije een positie op deze markt te geven.

Australië wil deze markt aanboren

Van de ontwikkelde landen probeert Australië te profiteren van de stijgende vraag naar vlees door zijn slachtcapaciteit uit te breiden, aangezien het land om aan de vraag te voldoen zou moeten exporteren.

Wereldreuzen als Brazilië en de Verenigde Staten zullen naar verwachting hun positie behouden, terwijl Australië en Turkije zich naast Argentinië, Paraguay en Thailand op deze markt zouden kunnen positioneren.

In deze context is er ook een rol weggelegd voor de Europese Unie. In het rapport Perspectives wordt geschat dat de Europese rundvleesexport met ongeveer 0,73 miljoen ton zou kunnen toenemen.

Potentiële prijstrends op de vleesmarkt

Wat de prijzen betreft, biedt het Perspectives-rapport niet noodzakelijkerwijs optimistische vooruitzichten: “de prijzen zullen naar verwachting terugkeren naar hun dalende trend op lange termijn in reële termen”. De FAO en de OESO schatten dat de vleesprijzen in 2032 10 tot 14% lager zullen liggen dan in de afgelopen twee jaar. Rood vlees zou echter iets meer geïsoleerd kunnen zijn van deze trend door beperkte productiviteitswinsten in producerende landen. Het maken van voorspellingen op lange termijn is een uitdaging, vooral gezien de vele factoren die de markten kunnen beïnvloeden, waaronder onzekerheden over de gezondheid. In het verleden heeft de ontwikkeling van mond- en klauwzeer bijvoorbeeld geleid tot aanzienlijke prijsverschillen op de rundvleesmarkt tussen de landen aan de Atlantische Oceaan en die aan de Stille Oceaan.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*