Gaia prees nieuwe Vlaamse dierenwelzijncode, maar vindt dat er nog veel werk overblijft

Dierenrechtenorganisatie GAIA heeft de nieuwe Vlaamse Dierenwelzijnscode, aangekondigd door Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts, geprezen als een onmiskenbare stap voorwaarts voor dierenwelzijn. De code bevat een verbod op verschillende praktijken zoals onverdoofd slachten, wilde dieren in circussen, pelsdierfokkerij, straatpaardenraces, foie gras productie door dwangvoedering, konijnen in legbatterijen, naast andere regelgevingen.

1. Nieuwe regelgeving omvat een verbod op kooisystemen voor legkippen .

De tijdsbepaling voor het verbod is voor nieuwe bedrijven vanaf 01/01/2024. Voor bestaande bedrijven gaat het verbod in op 01/01/2036.

Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA:

“Natuurlijk hadden we liever gezien dat de overgangsperiode van 12 jaar veel korter was, maar het principe van het verbod wordt juridisch ondersteund door een duidelijk PERSPECTIEF voor verandering (omschakeling naar scharrelsystemen): uiterlijk op 1 januari 2036 geen legkippen meer in kooien!”.


2. Verbod op het houden van walvisachtigen in gevangenschap.
We verwelkomen het verbod op import en fokken. MAAR: er is een uitzondering gemaakt (voorwaardelijke ontheffing) voor Boudewijn Seapark, dat nog steeds maximaal 6 dolfijnen mag houden op voorwaarde dat er voor 2027 een dolfijnentank in de openlucht is gebouwd. Als uit een evaluatie blijkt dat er een operationeel alternatief is, zoals een opvangcentrum, dat de dolfijnen meer comfort en levenskwaliteit biedt, moeten de dolfijnen naar deze locatie worden overgebracht. De eerste beoordeling wordt pas in 2037 verwacht, wat betekent dat deze veranderingen dan pas worden doorgevoerd. Wij vinden een wachttijd van meer dan 13 jaar te lang voor de dolfijnen.


Michel Vandenbosch:

“Ik zie niet in waarom de dolfijnen in Brugge niet meteen overgeplaatst kunnen worden als veel eerder blijkt dat er een dolfijnreservaat, zoals een baai, gevonden kan worden waar de zeezoogdieren de rest van hun leven kunnen doorbrengen?”


3. Verplichte opvang voor alle dieren (voorheen alleen paardachtigen) vanaf 01/01/2029.


4. Een algemeen verbod op het thuis slachten van varkens, geiten en schapen.


5. Veemarkten worden verboden (met uitzondering van jaarmarkten, zoals de paardenmarkt van Torhout en de veemarkt van Sint-Lievens-Houtem).


6. Het doden van mannelijke eendagskuikens zal verboden worden, maar dit verbod zal afhankelijk zijn van de ontwikkeling van een detectietechniek in het ei. Deze techniek wordt echter al met succes gebruikt. Eieren die met deze techniek geselecteerd zijn, zijn al te vinden in de schappen van bepaalde Belgische supermarkten (bijvoorbeeld Bioplanet).


7. Er komt een diergerichte politiedienst in elke politiezone.


8. Verbod op het doden van dieren voor folkloristische praktijken/evenementen.


9. Een verbod op het gebruik van afschuwelijke lijmvallen om zogenaamd schadelijke dieren in bedwang te houden.


10. Standstill-principe: nieuwe wetten en regels op het gebied van dierenwelzijn kunnen niet worden teruggedraaid.


11. Dieren worden expliciet erkend als levende wezens met inherente gevoeligheid en waarde.


12. Het fokken van vechthanen wordt verboden.


13. Centra voor exotische en wilde dieren krijgen een specifieke status: ze worden niet langer gelijkgesteld aan dierentuinen omdat ze een andere filosofie en andere doelstellingen hebben.

GAIA’s teleurstelling omvat de niet-behandeling van de problematiek rond de biggencastratie en het koken van kreeften

De code verbiedt de wrede chirurgische castratie van biggen niet. De meest diervriendelijke alternatieven worden niet verplicht, er komt geen overgangsperiode en varkenshouders kunnen zelf beslissen welk alternatief het beste bij hen past.

Een ander negatief punt is dat het niet verboden wordt om levende kreeften te koken of doormidden te snijden, maar dat hiervoor een wettelijke basis is gecreëerd. Er komt ook geen verbod op dierproeven voor schoonmaakproducten.

De Code staat laboratoria nog steeds toe om in het wild gevangen dieren te houden. Gezien de wetenschappelijk bewezen impact van het vangen van wilde dieren op de achteruitgang van soorten en het toenemende risico van overdracht van virussen van wilde dieren op mensen, zouden we moeten verwachten dat wetenschappelijke onderzoekslaboratoria stoppen met het importeren van wilde dieren voor dierproeven, tenminste om veiligheidsredenen. Waarom is deze praktijk dan nog steeds toegestaan?

Ondanks deze tekortkomingen erkent GAIA de aanzienlijke vooruitgang die is geboekt met deze Code, waar zij al jaren campagne voor voert. Ze verwelkomen in het bijzonder het standstill-beginsel, dat stelt dat regelgeving op het gebied van dierenwelzijn vooruit moet gaan zonder achteruit te gaan. Ze benadrukken echter dat er nog veel werk aan de winkel is om een einde te maken aan dierenmishandeling en vermijdbaar lijden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*