Intensieve veeteelt moet nog sterk verbeteren op vlak van dierenwelzijn

De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn heeft een nieuw advies uitgebracht waarin staat dat ondanks verhoogde inspanningen en aandacht het dierenwelzijn in de intensieve veehouderij nog steeds voor verbetering vatbaar is.

Uit recente Vlaamse cijfers blijkt dat bijna één op de drie melkkoeien in Vlaanderen kreupel is en dat bij bijna alle varkens de staart routinematig wordt gecoupeerd, wat volgens de Europese regelgeving verboden is. Er blijkt ook dat 15 procent van de levend geboren biggen de speenleeftijd van 28 dagen niet haalt, dat bijna vier op de vijf vleeskippen voetzoollaesies hebben.

Hoewel er inspanningen zijn geleverd om de aandacht voor dierenwelzijn te vergroten, blijkt uit die cijfers dat er nog steeds grote problemen zijn in de veehouderij. De Raad dringt erop aan dat bij de hervorming van de landbouw naast sociaal-economische en milieuoverwegingen ook aandacht wordt besteed aan de verbetering van het dierenwelzijn.

Eiwitproductie

De Raad voor Dierenwelzijn stelde ook dat de intensivering van de veehouderij ertoe heeft geleid dat het dier wordt behandeld als een middel voor efficiënte eiwitproductie en dat dit ervoor zorgde dat de dieren een grotere vatbaarheid voor bepaalde ziekten en aandoeningen kregen. Dit bracht ook mee dat er een gebrek was aan erkenning van het dier als een individueel wezen met gevoel en eigen behoeften. De deskundigen merkten echter ook op dat intensieve veeteelt gezonder kan zijn dan extensieve veeteelt indien de nodige middelen beschikbaar zijn en de veehouder over de nodige deskundigheid beschikt.

Ambitie

De Raad roept op tot een alomvattend en ambitieus beleid op basis van het concept “één welzijn”, waarin wordt erkend dat dierenwelzijn samenhangt met en gevolgen heeft voor zowel het menselijk welzijn als het milieu. De Raad vindt ook ook dat de verbetering van het dierenwelzijn passende investeringen en gebruiksmodellen vereist, alsook een goede opleiding van de landbouwers. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van verschillende belanghebbenden, waaronder de overheid, de detailhandel en de consumenten.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*