Vlaamse regering bereikte een akkoord over stikstofemissies

Na verschillende mislukte onderhandelingen hebben de drie partijen in de Vlaamse regering, N-VA, CD&V en Open Vld, een akkoord bereikt over een nieuw wettelijk kader voor stikstofemissies. Het akkoord maakt een soepeler vergunningensysteem voor landbouwers mogelijk vanaf 2025.

De twee knelpunten, het verschil in emissiedrempels tussen landbouw en industrie, en het principe van handel in emissierechten tussen bedrijven, worden in een apart onderzoek behandeld. Als het onderzoek positief uitvalt, wordt de strengere emissiedrempel voor de landbouw per 1 januari 2025 opgeheven. Tot dan blijft de landbouwdrempel 0,025%, wat aanzienlijk restrictiever is dan de drempel van 1% die voor de industrie geldt. Vervuilende landbouwbedrijven in de buurt van natuurgebieden zullen moeten overschakelen op graanteelt of natuurbeheer, en bedrijven die dat niet doen, zullen tegen 2030 hun deuren moeten sluiten.

De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka juichte het akkoord toe omdat het rechtszekerheid biedt en een bevriezing van de vergunningverlening voorkomt.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*