Slacht van runderen en varkens op laagste niveau in 30 jaar

Op 22 februari 2023 maakte Statbel, het Belgische bureau voor de statistiek, cijfers bekend waaruit blijkt dat vorig jaar in België iets minder dan 310 miljoen dieren zijn geslacht, een daling van twee procent ten opzichte van 2021. De opvallendste daling was te zien bij het aantal varkensslachtingen, dat met bijna tien procent daalde tot het laagste niveau in 30 jaar. Ook het aantal runderslachtingen daalde met twee procent tot het laagste niveau in minstens 40 jaar. Mogelijke verklaringen zijn de vergrijzing in de rundveehouderij en de crisis in de varkenshouderij.

In bijna alle categorieën is het aantal slachtingen vorig jaar afgenomen, behalve bij de geiten. De belangrijkste daling werd waargenomen in de varkenssector, waar vorig jaar 10,5 miljoen varkens minder werden geslacht, een daling van negen procent ten opzichte van de 11,6 miljoen van het jaar daarvoor. Michael Gore, CEO van FEBEV, wijst op een combinatie van factoren, maar ziet in de gegevens een weerspiegeling van de crisis in de varkenshouderij. “Door de aanhoudend slechte prijsstelling en een onzeker wettelijk kader hebben veel varkenshouders het vorig jaar opgegeven. Daardoor werden er minder varkens gehouden en minder geslacht.”

Regering faalt

Het onzekere wettelijke kader en bijbehorend overheidsbeleid helpen het vertrouwen van de sector niet. “Het gebrek aan daadkracht of de bewuste onzekerheid die op beleidsniveau wordt gestuurd, zorgt voor een gebrek aan perspectief voor jonge boeren van nu. Er is zelfs geen garantie dat innovatieve maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen in overweging zullen worden genomen”, aldus Gore.

China, Afrikaanse varkenspest …

De vraag naar varkensvlees neemt al enige tijd af en heeft ook bijgedragen tot de crisis. Gore wijst op de pandemie van het coronavirus en de verminderde vraag naar varkensvlees vanuit de EU naar China. “Laten we niet vergeten dat we sinds 2018 nog steeds te maken hebben met de gevolgen van de Afrikaanse varkenspest, waardoor niet alle markten openstaan voor onze exporteurs. De combinatie van deze elementen betekent dat er minder varkens werden gehouden en minder slachtactiviteiten plaatsvonden.”

Laagste aantal runderen sedert 40 jaar: vergrijzing

Het aantal geslachte runderen was vorig jaar het laagste in minstens 40 jaar (de statistieken gaan terug tot 1981). Er werden vorig jaar ongeveer 755.000 runderen geslacht, een daling van twee procent ten opzichte van 2021. “Dit bevestigt de dalende trend die in 2017 begon”, aldus Statbel. In dat jaar was er een piek met ruim 920.000 geslachte runderen, maar sindsdien is het aantal met bijna een vijfde (18 procent) afgenomen.

Volgens Gore is de daling van het aantal geslachte runderen niet economisch gebaseerd, omdat de prijzen vorig jaar redelijk waren. “De voortdurende daling van het aantal slachtingen is eerder een weerspiegeling van de vergrijzing in de sector. De gemiddelde leeftijd van de veehouder is boven de 55 jaar en er is te weinig opvolging.” Door de vergrijzing neemt de veestapel af en wordt er minder vee aangeboden aan slachthuizen.

Weinig populair

Hoewel het gebrek aan opvolging deels kan worden verklaard door de politieke onzekerheid, staat ook de populariteit van de veehouderij in het algemeen onder druk. “Hoewel het stikstofprobleem niet voor Wallonië geldt, is er ook daar sprake van vergrijzing in de sector en een gebrek aan opvolgingskandidaten”, aldus Gore.

Naast het feit dat de zelfvoorziening van de rundvleesproductie in ons land stilaan in het gedrang komt, heeft de daling van het aantal slachtactiviteiten ook een belangrijke impact op de werking van de slachthuizen. “Een daling van het aantal varkensslachtingen met een miljoen heeft aanzienlijke gevolgen voor de marges van slachthuizen. Terwijl zij te maken hebben met stijgende…

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*