Febev en Fenavian gebruiken voortaan geïntegreerde varkensvleesindex

FEBEV, de federatie van het Belgische Vlees en Fenavian, de Federatie van Vleeswarenproducenten, hebben hun krachten gebundeld en hun varkensvleesindex geïntegreerd. Aan dit proces gingen twee jaar van voorbereiding vooraf. De gecombineerde index moet de marktontwikkelingen beter weergeven en aldus bijdragen tot meer transparantie in de sector. De uniforme index kan ook een doeltreffender instrument zijn bij onderhandelingen met retailers”, aldus beide federaties.

De varkenssector staat al lange tijd onder druk door de verschillende crises van de afgelopen jaren. Om de veerkracht van de sector te vergroten, hebben FEBEV en Fenavian besloten de bestaande systemen die marktschommelingen weergeven, Meatindex en Vindex, te integreren. Dit moet leiden tot een solide platform waarvan de resultaten de situatie op de Belgische markt goed weerspiegelen, menen ze.

Verwarring

Tot voor kort waren er twee verschillende platforms om de wekelijkse ontwikkeling van de versnijdingsprijzen in de varkenssector te volgen: de FEBEV Meatindex en de Fenavian Vindex. De verschillen tussen deze twee indexen leidden tot onduidelijkheid en verwarring in de sector. “Dit was een van de redenen waarom bedrijven om de integratie van de twee systemen vroegen”, verklaart Michael Gore, adjunct-directeur van FEBEV.

Transparantie

it jaar heeft de varkenssector al meerdere stappen moeten zetten in de richting van transparantie. Vanaf dit jaar meldt FEBEV de verkoopprijzen van de stukken ook aan het ministerie van Landbouw en Visserij, dat ze op zijn beurt doorgeeft aan de Europese Commissie. Deze gegevens worden vervolgens gepubliceerd op de website van het ministerie. Deze rapportageverplichting maakt deel uit van een Europese verordening die oproept tot meer transparantie in de voedselketen.

Dit jaar heeft de varkenssector al meerdere stappen moeten zetten in de richting van transparantie. Vanaf dit jaar meldt FEBEV de verkoopprijzen van de stukken ook aan het ministerie van Landbouw en Visserij, dat ze op zijn beurt doorgeeft aan de Europese Commissie. Deze gegevens worden vervolgens gepubliceerd op de website van het ministerie. Deze rapportageverplichting maakt deel uit van een Europese verordening die oproept tot meer transparantie in de voedselketen.

Dit jaar heeft de varkenssector al meerdere stappen moeten zetten in de richting van transparantie. Vanaf dit jaar meldt FEBEV de verkoopprijzen van de stukken ook aan het ministerie van Landbouw en Visserij, dat ze op zijn beurt doorgeeft aan de Europese Commissie. Deze gegevens worden vervolgens gepubliceerd op de website van het ministerie. Deze rapportageverplichting maakt deel uit van een Europese verordening die oproept tot meer transparantie in de voedselketen.

Gevalideerde gegevens

De verkoopprijzen worden gemeld via Meatindex, het datasysteem van FEBEV. De uitwisseling van gegevens met de overheid was niet de enige uitdaging voor FEBEV. Ook de integratie met Vindex was een langdurig proces dat uiteindelijk twee jaar in beslag nam. Beide platforms bestaan nog steeds als zodanig, maar de eigenlijke verwerking gebeurt nu in een gesloten eenheid (black box) die de verwerkte gegevens automatisch naar beide platforms stuurt.

Representatief

Door de gegevens van beide platforms te combineren, is het mogelijk rekening te houden met prijsschommelingen aan zowel de consumentenkant (kopers in België, bv. detailhandelaren en vleesverwerkers) als aan de productiekant (leveranciers in België, bv. uitsnijderijen). “Dit verhoogt de representativiteit van het mechanisme,” zegt Gore. “En het geeft de sector ook een sterker instrument om te onderhandelen met andere schakels in de keten, zoals de detailhandel.

Vertrouwen

Ook PORK.be, de brancheorganisatie voor de voeder-, grondstof- en slachtindustrie, is blij met de uniforme index. “Als de verschillende partners in de toeleveringsketen met vertrouwen met elkaar willen praten, moeten ze uitgaan van duidelijke, transparante en gevalideerde cijfers”, legt Paul Demyttenaere, Change Manager van Pork.be, uit. Volgens hem heeft het vertrouwen dat de afgelopen maanden is opgebouwd tussen de ketenpartners binnen PORK.be geholpen om de totstandkoming van de geïntegreerde index te versnellen.

Kleinhandelsprijzen van grondstoffen

De uitwisseling van deelprijzen door de overheid was ook een verzoek van PORK.be en is volgens Demyttenaere een belangrijke stap in de realisatie van een geïnformeerde marktmonitor, een initiatief dat momenteel binnen PORK.be loopt. Hij voegt eraan toe dat in de nabije toekomst vervolgmaatregelen zullen worden genomen om de transparantie in de keten te vergroten. “Transparantie in de keten schept vertrouwen tussen de ketenpartners en is de basis voor een correcte verdeling van waarden binnen de keten. Dit is de enige manier om de hele keten te versterken.

De geïntegreerde varkensindex is elke dinsdag vanaf 14.00 uur beschikbaar.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*