In Wallonië overheersen de rundveehouderijen, hoewel er steeds meer akkerbouwbedrijven zijn

De Directie Landbouw Economische Analyse (SPW Landbouw, Natuurlijke Rijkdommen en Milieu) heeft zopas de kerncijfers van de Waalse landbouw voor het jaar 2021 bekendgemaakt. Uit deze cijfers blijkt dat de omvang van de sector in Wallonië (aantal bedrijven en hectaren) zeker stabiel is, maar ook dat het inkomen uit landbouwarbeid per arbeidseenheid licht stijgt.
Hoewel de vleesproductie in Wallonië overheerst, met een groter aantal veehouders voor vleesverkoop dan boederijen voor melkproductie, is het gemiddelde aantal melkkoeien hoger dan dat van zoogkoeien.

In 2021 zullen 7.482 landbouwers iets meer dan een miljoen runderen houden, met een gemiddelde veestapel van 141 stuks per bedrijf (tabel 2). Het fenomeen van de concentratie van de Waalse rundveestapel blijft bestaan. De vleesproductie overheerst met een groter aantal eigenaren dan de zuivelproductie. Anderzijds is het gemiddelde aantal melkkoeien hoger dan het aantal zoogkoeien.

Varkens

Wallonië is het ondergeschoven kind van de Belgische varkensproductie, ondanks een snelle toename in de afgelopen dertig jaar. Er zijn 382 222 varkens in handen van 421 landbouwers met 10 of meer varkens, d.w.z. een gemiddelde veestapel van 908 stuks per bedrijf. Dit cijfer varieert sterk naar gelang van de specialisatiegraad van de bedrijven.

In 2021 zijn de gegevens voor pluimvee gebaseerd op een representatieve steekproef. Het aantal pluimveeplaatsen blijft groeien. Momenteel domineren vleeskuikens het regionale pluimveelandschap met een aantal plaatsen dat overeenkomt met 75% van het pluimvee.

De productie van schapen en geiten heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen, met in 2021 een totaal van 84 760 stuks, waarvan 67 660 schapen. In tegenstelling tot andere dierlijke activiteiten worden schapen en geiten voornamelijk als diversificatie en niet als hoofdactiviteit op landbouwbedrijven aangetroffen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*