Betere betaling voor dierenartsen die nachtelijke inspecties uitvoeren in slachthuizen

De Vlaamse regering verhoogt het loon van dierenartsen die dierenwelzijnsinspecties uitvoeren in slachthuizen. Er is ook voorzien in een hogere vergoeding voor nachtwerk. Met deze maatregelen wil minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) meer dierenartsen aantrekken en meer nachtelijke inspecties mogelijk maken. FEBEV, de vereniging van Belgische slachthuizen en uitsnijderijen, spreekt van dubbel werk en een inefficiënt gebruik van het geld van de Vlaamse belastingbetaler.

Er moeten meer nachtelijke inspecties in slachthuizen komen, uitgevoerd door dierenartsen die toezicht houden op het dierenwelzijn. “We willen dag en nacht toezien op het welzijn van dieren in slachthuizen, want tot het laatste moment van het leven van een dier moeten we vermijdbaar lijden effectief voorkomen”, zegt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. We maken geld vrij voor nog meer controles, zo nodig 24 uur per dag. Michael Gore, directeur-generaal van Febev, was de eerste die zich over de kwestie uitsprak. “Het lijkt erop dat de minister niet weet dat slachthuizen niet 24 uur per dag kunnen slachten en gebonden zijn aan bepaalde slachttijden.

Twee dierenartsen

Tot voor enkele jaren werd de controle op het welzijn van dieren in slachthuizen toevertrouwd aan de dierenartsen van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV), die ook verantwoordelijk waren voor de voedselveiligheid van vlees. Vervolgens werd deze verantwoordelijkheid geregionaliseerd en werden de dierenwelzijnsinspecties de verantwoordelijkheid van Vlaanderen. Op bepaalde momenten van de dag zijn er twee dierenartsen onderweg in de stallen van onze slachthuizen”, legt Michael Gore, algemeen directeur van Febev, uit.


De dierenartsen van het FAVV zijn altijd aanwezig in de slachthuizen, terwijl de door de dienst Dierenwelzijn betaalde dierenartsen drie uur per dag aanwezig zijn, ongeacht de omvang van het slachthuis. “Tijdens deze uren zijn ze vrij om te kiezen. Ze kunnen ook om 5 uur ‘s ochtends kijken als ze dat willen,” zegt Gore.

Indexering salaris

Weyts legt uit dat het een uitdaging is om genoeg dierenartsen te vinden die deze taak op zich willen nemen. Vooral als de slachting ‘s nachts of vroeg in de ochtend plaatsvindt,” zegt hij. Als verklaring wijst hij op de complexiteit van de regelgeving voor nachtelijke inspecties. “En de vergoeding voor nachtelijke inspecties is ook laag.

Om meer dierenartsen te vinden en het aantal ochtendcontroles te verhogen, zal het vergoedingssysteem worden aangepast en verbeterd. Daarom zullen vanaf 2023 de honoraria van dierenartsen jaarlijks stijgen volgens de index. Het systeem van nachtelijke controles wordt sterk vereenvoudigd en de vergoedingen worden verhoogd, waardoor het voor dierenartsen aantrekkelijker wordt om bijvoorbeeld vanaf 5 uur ‘s morgens controles uit te voeren. Veel slachthuizen beginnen op dit tijdstip, en in het warme seizoen wordt de slachttijd meestal met een uur vervroegd.

Dubbel werk

Gore van FEBEV vindt dit een verspilling van belastinggeld. De vleesindustrie heeft zich vanaf het begin verzet tegen een extra inspectiedienst. “Ook de FEBEV-dierenartsen hekelen elke veronachtzaming van het dierenwelzijn. Ze doen dus echt dubbel werk,” zegt hij. Volgens Gore werken de dierenartsen in veel gevallen zowel voor het FAVV als voor de dienst dierenwelzijn van het Vlaamse Gewest. De belangengroep vraagt al jaren om een herziening van de toewijzing van Vlaamse dierenartsen aan dierenwelzijn, maar haar eisen zijn aan dovemansoren gericht. “In een tijd waarin elke eurocent telt, is het verbazingwekkend dat Vlaanderen aanvaardt dat fondsen op deze manier worden gebruikt”, zei hij. FEBEV is voorstander van streng toezicht op het dierenwelzijn, maar in combinatie met een open dialoog en binnen een pragmatisch kader”, aldus de verklaring.

Bron: VILT

Foto’s: Shutterstock

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*