Antibioticagebruik in de veeteelt blijft dalen, wél aandacht nodig voor zorgwekkende gebruikers

In 2021 is de verkoop van antibiotica in de diergeneeskunde met 8,4% gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor kritische antibiotica is er ook een daling met 42,8%. Dit blijkt uit de jaarlijkse gegevens van het kenniscentrum AMCRA. “In de varkens- en kalversector moet het percentage zorgwekkende gebruikers echter goed in de gaten worden gehouden”, stelt de tekst.

AMCRA, het kenniscentrum over antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België, werkt al sinds 2016 aan het terugdringen van het antibioticagebruik in de veehouderij. Daartoe heeft het een antibiotica-akkoord gesloten met de federale overheid en andere stakeholders. Hoewel de veehouderijsector goed heeft gepresteerd en het antibioticagebruik aanzienlijk is gedaald, zijn niet alle voor 2020 gestelde doelstellingen gehaald. Er is echter een nieuwe overeenkomst opgesteld voor de periode 2021-2024, waarin de doelstellingen zijn aangescherpt.

Verkoop en gebruik blijven dalen

Nu het eerste jaar van het nieuwe partnerschap voorbij is, lijken sommige doelstellingen te zijn gehaald of in zicht te zijn. Zo is de verkoop van kritisch belangrijke antibiotica in 2021 met 42,8% gedaald ten opzichte van 2020, wat betekent dat de doelstelling van 75% vermindering ten opzichte van 2011, die voor 2024 is vastgesteld, al is gehaald. De verkoop van antibiotica voor diervoeders is vorig jaar met 12,9% gedaald. Dit brengt de cumulatieve daling sinds 2011 op 74,2% en de doelstelling van -75% lijkt duidelijk in zicht.

Volgens de overeenkomst mag de verkoop van colistine in 2024 niet meer dan 1 milligram per kilogram biomassa bedragen. In 2021 was dat 1,17 milligram, een daling van 12,3% ten opzichte van 2020. Cumulatief sinds 2012 betekent dit een daling van 75,4%. De grootste uitdaging blijft de wereldwijde verkoop van alle antibiotica. Tegen het einde van de overeenkomst moeten deze met 65% zijn verminderd. In 2021 is een verdere reductie opgetekend (-8,4%), maar vergeleken met 2011 blijft de reductie momenteel beperkt tot 44,6%.

Opleiding van gebruikers

De nieuwe overeenkomst bevat ook specifieke reductiedoelstellingen voor varkens, slachtkuikens en kalveren. Om dit te bereiken, moeten boeren hun antibioticagebruik op het bedrijf invoeren in het nationale gegevensverzamelingssysteem Sanitel-Med. “Voor al deze diersoorten zien we een aanzienlijke daling van het antibioticagebruik in 2021 ten opzichte van 2020 en ook ten opzichte van het eerste jaar waarin de gegevens werden geregistreerd (2018)”, legt Fabiana Dal Pozzo, AMCRA-coördinator, uit.

Ze waarschuwt echter ook voor “zorgwekkende gebruikers”. “In het geval van varkens- en vleeskalverbedrijven stelden we vast dat respectievelijk 9% en 12% van de bedrijven structureel veel antibiotica gebruikt. Voor vleeskuikens ligt dat percentage op slechts 0,4%”, zegt hij. AMCRA is van plan dit cijfer in de gaten te houden door middel van opleidingen over antibiotica, om zo de verwachte reductie te bereiken. Tegen eind 2024 mag het percentage alarmgebruikers immers niet meer dan 1% van het totale aantal landbouwers bedragen.

Een reductietraject voor alle diersoorten is nog niet vastgesteld. Daarom wordt later dit jaar de registratie van antibioticagebruik in sanita-med wettelijk verplicht voor alle runder- en pluimveesoorten. AMCRA wil een stap vooruit zetten voor gezelschapsdieren. “De voorwaarden voor het gebruik van antibiotica, die zo belangrijk zijn, zullen ook voor deze dieren gaan gelden. Wij willen alle belanghebbenden bewust maken van deze kwestie”, aldus de tekst.

Bron: Vilt

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*