Geschil over vlees tussen Brazilië en VK

De onderhandelingen over een economische partnerschapsovereenkomst tussen het VK en Brazilië konden nog niet van start gaan vanwege een geschil over sanitaire en fytosanitaire maatregelen inzake rundvlees. Londen was van plan op 31 januari met de onderhandelingen te beginnen, maar heeft uiteindelijk besloten deze voor onbepaalde tijd uit te stellen.

Brasilia hekelt de weigering van Londen om deze sanitaire maatregelen bij de besprekingen te betrekken. De regering van Jair Bolsonaro wijst erop dat het Verenigd Koninkrijk sinds de Brexit niet langer gebonden is aan de sanitaire voorschriften van de EU. Daarom roept hij Londen op om voortaan moderne sanitaire maatregelen te nemen en tegelijkertijd de handelsbelemmeringen voor rundvlees op te heffen. Een andere klacht betreft de opschorting van het zogenaamde “pre-listing”-systeem waarbij een vleesproducent onmiddellijk toestemming krijgt om te exporteren zonder dat hij zich aan afzonderlijke voorafgaande inspecties hoeft te onderwerpen (wat de EU wel vereist). Hoewel de EU deze maatregel handhaaft, is Brasilia opnieuw van mening dat het VK niet verplicht is deze regel te volgen. In dit verband protesteren de Braziliaanse exporteurs dat de Britse douane alle zendingen vlees die in het land aankomen, controleert. De Britse regering van haar kant heeft verklaard dat zij niets te maken heeft met de onderhandelingen over sanitaire en fytosanitaire maatregelen, aangezien deze door een onafhankelijk agentschap worden geregeld.

Vooruitgang in zicht

Londen verzekert ons echter dat “er voldoende ruimte is om in de komende maanden vooruitgang te boeken, en Brazilië moet dit niet als een doodlopende straat zien. Dit is nog maar het begin. Er zijn in de toekomst zeker nog mogelijkheden. Vandaag exporteert Brazilië reeds rundvlees, fruit, noten, sappen en gebrande koffie naar het VK. Er zijn echter beperkende quota voor de verzending van kip, varkensvlees en vis. Zuivelproducten hebben geen toegang tot de Britse markt.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*