Actua

Geschil over vlees tussen Brazilië en VK

De onderhandelingen over een economische partnerschapsovereenkomst tussen het VK en Brazilië konden nog niet van start gaan vanwege een geschil over sanitaire en fytosanitaire maatregelen inzake rundvlees. Londen was van plan op 31 januari met de onderhandelingen te beginnen, maar […]