Demir verwerpt uitbreiding exportslachthuis in Tielt

Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) heeft de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de exportslachterij Tielt in beroep afgewezen: “De aanvraag is gebaseerd op een hopeloos verouderde milieueffectenstudie uit 2017”, zei ze, waarbij ze ook de omzetting naar een open vergunning van onbepaalde duur weigerde.

ZUHAL DEMIR

Op 10 juni 2021 kreeg het Exportslachthuis in Tielt, dat enkele jaren geleden in opspraak was geraakt na undercoverbeelden van dierenrechtenorganisatie Animal Rights, een omgevingsvergunning van het provinciebestuur van West-Vlaanderen om zijn slachtcapaciteit uit te breiden van 1,5 miljoen naar 2,4 miljoen varkens per jaar. Aan de vergunning was een aantal voorwaarden verbonden op het gebied van stank, lawaai en waterbeheer. “In de bezwaren die wij ontvingen, werden ook dierenwelzijnskwesties aan de orde gesteld, maar dat is geen beoordelingscriterium voor een omgevingsvergunning,”meende de deputatie van de provincie.

Geuren, lawaai en milieueffecten


“In 2017 had het slachthuis al een vergunning aangevraagd, maar dat project werd toen in de koelkast gezet toen Animal Rights undercoverbeelden vrijgaf van varkens die in het slachthuis werden mishandeld. Het bedrijf is in 2019 veroordeeld voor dierenmishandeling”, staat in de verklaring van de minister over de weigering van de vergunning. Verder staat er dat de minister de vergunning voor het slachthuis formeel afwijst omdat het bedrijf geen maatregelen neemt om de stankoverlast te verminderen en niet voldoet aan de geluids- en milieuvoorschriften.

Stikstof

“Omdat de aanvraag is gebaseerd is op een hopeloos verouderde effectbeoordeling uit 2017, wordt onder meer geen rekening gehouden met het stikstofbesluit en de veranderde mobiliteitssituatie”, aldus Demir. “Bovendien veroorzaakt het slachthuis volgens de ontheffing van milieueffectenrapport uit 2017 onaanvaardbare stankoverlast. Deze overlast zal toenemen indien de capaciteit nog zou uitbreiden. Ondanks dit feit bevat de aanvraag van het slachthuis geen maatregelen om de geuroverlast in de toekomst te verminderen.”

Volgens de minister is dit in veel gevallen een zeer moeilijke afweging, maar deze vergunningsaanvraag was “glashelder”. “Deze uitbreiding kan geen vergunning krijgen. Daarom zal de beslissing van de deputatie in beroep worden vernietigd. De uitbreiding van de capaciteit zal niet doorgaan en dat lijkt mij op alle niveaus de enige juiste beslissing”, aldus Demir.

Michel Vandenbosch

“De extra dieren in de stallen van het slachthuis zullen extra stikstof produceren”.


GAIA: tevreden

GAIA, de milieuvereniging van West-Vlaanderen en Natuurpunt zijn verheugd met de beslissing van de minister. “Een goede zaak voor het milieu en het dierenwelzijn,” zegt Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA. “Het slachthuis wil zijn capaciteit verhogen van 1,5 tot 2,4 miljoen geslachte varkens per jaar, maar beweert dat deze extra dieren geen extra stikstof in de stallen zullen produceren. Dit is natuurlijk niet waar, en ik ben blij dat de minister dit niet heeft geaccepteerd!”
“Het valt nog te bezien wat de volgende stap van het bedrijf zal zijn, maar we zullen ons zeker blijven verzetten tegen de megalomane plannen van Debra-Meat,” aldus GAIA. Vandenbosch herinnert er ook aan dat het slachthuis in 2019 al door de correctionele rechtbank van Ieper was veroordeeld voor dierenmishandeling.

“Blijf geloven in ons project.”


Exportslachthuis Tielt zegt zeer verrast te zijn door de beslissing in beroep. “In tegenstelling tot wat in de argumentatie van de weigering stond, heeft ons slachthuis de afgelopen jaren op advies van erkende deskundigen tal van maatregelen genomen en aanzienlijke investeringen gedaan om overlast te verminderen en te voorkomen”, aldus het bedrijf. “Vandaag verlopen de operaties vlot op het vlak van geur, lawaai en verkeer. “Tijdens de aanvraagprocedure werd ook de nadruk gelegd op het betrekken en informeren van de bewoners, zoals blijkt uit het feit dat geen enkele bewoner bezwaar heeft gemaakt tegen de vergunning die door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen was verleend,” aldus het slachthuis.

Het bedrijf beweert ook dat een gedetailleerde uitleg werd gegeven om aan te tonen dat de aanvraag wel degelijk kon worden goedgekeurd. “Het is wetenschappelijk bewezen dat de nieuwe ministeriële streefcijfers voor stikstof worden gehaald. In het omgevingsvergunningsdecreet is ook uitdrukkelijk bepaald dat in geval van beroep wijzigingen in de aanvraag kunnen worden aangebracht. Wij vinden het zeer betreurenswaardig dat de minister om louter procedurele redenen geen rekening heeft gehouden met deze toelichting en de vergunning alsnog heeft geweigerd. Het slachthuis van Tielt zegt dat het nog steeds in dit project gelooft en zich beraadt over welke volgende stappen het wil zetten!

Bron: VILT

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*