Europa’s 20 grootste vlees- en zuivelbedrijven vervuilen meer dan gans Nederland

De broeikasgasemissies van 35 in Europa gevestigde vlees- en zuivelbedrijven werden bestudeerd door de internationale NGO, het Institute for Agriculture and Trade Policy (ITAP). Het rapport werd op maandag 13 december 2021 gepubliceerd. ITAP betreurt het gebrek aan transparantie van vlees- en zuivelbedrijven die niet verplicht zijn hun jaarlijkse broeikasgasemissies te publiceren.

Vijfendertig bedrijven die gespecialiseerd zijn in de productie van vlees of zuivelproducten stootten in 2018 7% van de broeikasgasemissies (BKG) van de Europese Unie uit. De top 20 produceert meer emissies dan heel Nederland samen. Dit zijn twee van de bevindingen van een rapport dat maandag is vrijgegeven door het Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP).

Waar blijft de regulering door de overheid?

Deze internationale vereniging(NGO), die in de jaren tachtig in de Verenigde Staten werd opgericht en gespecialiseerd is in de voedingsindustrie, heeft de milieueffecten van grote bedrijven (met ook hun toeleveringsketen) onderzocht. Er is met name gekeken naar de veehouderij, een belangrijke producent van broeikasgassen. “De koolstofvoetafdruk van de Europese zuivel- en vleesgiganten evenaart die van de fossiele brandstoffengiganten, maar toch blijven ze ongestraft hun gang gaan”, aldus Shefali Sharma, Europees directeur van IATP. Volgens het rapport zijn de emissies van de 20 grootste bedrijven gelijk aan bijna de helft van de emissies van steenkool in Europa.

Stijgende emissies, weinig inspanningen

“Slechts tien bedrijven hebben klimaatdoelstellingen aangekondigd” die min of meer concreet zijn. Bij zeven van deze landen zijn de absolute emissies echter gestegen. Het gaat onder meer om het Ierse ABP (+45% tussen 2016 en 2018), het Duitse Tönnies (+30%) en ‘s werelds grootste zuivelgroep Lactalis. De broeikasgasemissies van het bedrijf, waarvan het hoofdkantoor in Laval (Mayenne) is gevestigd, zijn tussen 2015 en 2017 met 30% gestegen, zo blijkt uit het rapport.

Lactalis, dat door Ouest-France werd gecontacteerd, verklaart deze stijging door “de groei van de groep, die de laatste jaren verschillende overnames heeft gedaan”. In Frankrijk zegt de onderneming zich ertoe te verbinden de emissies van de boerderijen die de melk produceren die zij gebruikt, tegen 2025 met 20% te verminderen.

Strategie van Europa inzake klimaatverandering komt eraan

Het verslag komt op een moment dat de Europese Commissie naar verwachting dinsdag 21 december ’21 haar strategie inzake “klimaatverandering” zal presenteren. Het zal daarin gaan over duurzame landbouwpraktijken, zoals bodembehoud of koolstofopslag. Een deel van de landbouwsector heeft zich de afgelopen twee decennia ingespannen om zijn emissies terug te dringen. De NGO roept de regeringen echter op om “de agro-industrie te reguleren” met het oog op bepaalde praktijken die als “greenwashing” worden omschreven.

Bron:Ouest-France

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*