Brancheorganisatie PORK.be verenigt Belgische varkenssector

De oprichting van de handelsorganisatie PORK.be is een feit. Begin december 2021 ondertekenden ABS, Boerenbond, BFA en Febev een memorandum van overeenstemming. Zij willen een duurzame toekomststrategie voor de varkenssector tot stand brengen. Filip Fontaine, CEO van VLAM, wordt voorzitter van PORK.be.

De huidige crisis in de varkenssector is ongekend. De samenloop van handelsbeperkingen als gevolg van de Afrikaanse varkenspest, marktverstoringen door de coronapandemie en de sterke stijging van de grondstofprijzen leidt tot enorme verliezen in de hele sector. De Vlaamse boeren luiden al maanden de noodklok.

In september besloot Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits (CD&V) twee rondetafelconferenties te organiseren om de crisis in de sector aan te pakken. De minister beloofde niet alleen financiële steun aan varkenshouders in moeilijkheden, maar riep de sector ook op het initiatief te nemen om een brancheorganisatie op te richten. Een dergelijke organisatie zou de belangrijkste spelers in de sector samenbrengen om tot gezamenlijke afspraken te komen en de sector veerkrachtiger te maken.

Half oktober hebben de Algemene Boerenbond (ABS), de Belgische Voedselfederatie (BFA) en de Belgische Vleesfederatie (Febev) aangekondigd dat zij voornemens zijn een sectorale organisatie op te richten. Op 3 december ondertekenden de vier organisaties de statuten van PORK.be en werd de eerste bestuursvergadering gehouden.

Strategie

In het kader van deze interprofessionele organisatie hebben de leden zich ertoe verbonden een strategie op korte termijn te ontwikkelen om de varkenssector te versterken. Tijdens de eerste Raadszitting zijn drie inhoudelijke werkgroepen gevormd, die zich hebben beziggehouden met de transparantie van de sector, de macro-economische modellen voor de toekomst en de instrumenten van een beroepsorganisatie.

Filip Fontaine

Filip Fontaine werd benoemd tot eerste voorzitter. “De stichtende leden wilden beginnen met een externe voorzitter, zodat er in de beginfase open en neutraal kan worden gewerkt,” legt Fontaine uit. Eerder had minister Crevits hem als bemiddelaar aangewezen om de mogelijkheid te onderzoeken en de grondslagen te leggen voor een brancheorganisatie en bij te dragen tot de ontwikkeling van een actieplan voor de varkenssector.

Als voorzitter wil Fontaine bijdragen tot zelfbeschikking en sensibilisering in de varkenssector. Als de hele sector een strategie kan ontwikkelen om Belgisch varkensvlees in binnen- en buitenland te profileren, heeft iedereen daar baat bij: boeren, slachthuizen, uitsnijderijen, enz. PORK.be zal binnenkort een coördinator aanwerven om de werking te ondersteunen.

Bron: VILT

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*