Vlaamse regering keurt steun aan varkenshouders goed

De Vlaamse regering heeft maatregelen goedgekeurd om de in moeilijkheden verkerende varkenssector te ondersteunen. Voor twee maatregelen is steun ten belope van 9,2 miljoen euro goedgekeurd. “De regering kan de crisis in de sector niet alleen oplossen, maar we kunnen wel steun bieden, vooral aan bedrijven die de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in duurzaamheid. Ik zou ook de hele keten willen oproepen om beter samen te werken”, aldus Vlaams minister van Landbouw en Voeding, Hilde Crevits (CD&V).

De huidige crisis in de varkenshouderij is aan verschillende factoren toe te schrijven. De Afrikaanse varkenspest, die eerst in België en vervolgens in Duitsland is uitgebroken, en de coronacrisis hebben geleid tot een instorting van de varkensprijzen. Tegelijkertijd zijn ook de grondstofprijzen sterk gestegen, waardoor diervoeder duurder is geworden. De varkenshouders voelen deze crisis niet alleen in ons land, maar ook in de buurlanden. Het enige verschil is dat de winstmarges van Vlaamse varkenshouders sinds de zomer van 2018 lager zijn door de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest bij onze Waalse beren.

De crisis is diep

In de sector zijn al verschillende noodkreten gehoord. Dit was voor minister Crevits onlangs aanleiding om een breed overleg te houden met alle partners in de varkenssector. Op 19 oktober hebben deze partners zich ertoe verbonden een sectorale organisatie voor de varkenssector op te richten. Dit moet leiden tot meer samenwerking in de keten en meer transparantie over prijzen en kosten. Daarnaast willen alle schakels in de keten ook werken aan een strategische visie voor de toekomst van de varkenshouderij.

Rendac, duurzame investeringen en jonge landbouwers

Tegelijkertijd kondigde minister Crevits een aantal steunmaatregelen voor de sector aan. Deze werden goedgekeurd door de Vlaamse regering. Om de noden van de varkenshouders op korte termijn te lenigen, is beslist dat Vlaanderen zal tussenkomen in de betalingen die de varkenshouders aan Rendac doen voor de ophaling en verwerking van dierlijk afval en karkassen. De staat zal met name driekwart van de bijdrage betalen. Zij verwacht een betaling van 3,5 miljoen euro. “De betalingen zullen voor half december worden gedaan,” zegt hij.

Bovendien kunnen landbouwbedrijven die in een duurzaam huisvestingsconcept hebben geïnvesteerd, rekenen op maximaal 5 000 euro of 2 500 euro, afhankelijk van het feit of de netto-investering in het duurzame huisvestingsconcept minder of meer dan 100 000 euro bedroeg. Jonge landbouwers die nog maar pas een landbouwbedrijf hebben overgenomen, kunnen ook rekenen op een gedeeltelijke bescherming van de cashflow. Ongeveer 200 jonge landbouwers kunnen rekenen op steun ten bedrage van maximaal 7 500 euro. In totaal is hiervoor meer dan 5,7 miljoen euro beschikbaar gesteld. Aanvragen kunnen worden ingediend via het onlineportaal van het ministerie van Landbouw en Visserij.

Nog geen EU-steun

Op Europees niveau heeft minister Crevits de varkenscrisis al verschillende keren op de agenda gezet. Verscheidene landen hebben zich aangesloten bij de oproep tot buitengewone steunmaatregelen voor de varkenssector. De Europese Commissie wenst vooralsnog niet op dit verzoek in te gaan. Minister Crevits zal blijven wijzen op uitzonderlijke omstandigheden en aandringen op een gecoördineerd Europees optreden.

Varkenshouders die van deze maatregelen wensen te profiteren, kunnen zich nog tot 28 november 2021 via het onlineportaal van het ministerie van Landbouw en Visserij aanmelden. Alle informatie is te vinden op de website van het ministerie: Klik hier

Bron: VILT

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*