De varkenssector beslist om de crisis samen te bestrijden

De verschillende schakels in de varkensketen zullen nauwer samenwerken in een handelsorganisatie. Dit engagement werd aangegaan tijdens een tweede groot overleg dat Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits (CD&V) organiseerde naar aanleiding van de diepe crisis in de varkenssector. Bovendien wil de hele sector verder werken aan een strategische visie voor de toekomst.

De varkenssector is al maanden een sector in problemen. Op de verkoop van het varkensvlees wordt vandaag door de varkenshouder geld verloren. Als gevolg van de Afrikaanse varkenspest, de coronacrisis en de sterke stijging van de voederprijzen nemen de verliezen nog verder toe. Bijna alle partners in de keten hebben aan de bel getrokken, wat al 16 miljoen euro Vlaamse steun heeft opgeleverd. De EU-commissaris voor Landbouw, Janusz Wojciechowski, ging echter niet in op het verzoek van België om Europese steun toe te kennen, hoewel 23 lidstaten de oproep van België steunden.

Overeenkomst met de varkenssector: oprichting van een sectorale organisatie

Half september heeft minister Crevits de partners van de keten voor het eerst bijeengebracht om te zoeken naar structurele oplossingen voor de crisis in de varkenssector. De minister gaf hen een drievoudig mandaat: zorgen voor prijstransparantie, een sectorale organisatie oprichten en zoeken naar manieren om toegevoegde waarde te creëren. Filip Fontaine, directeur-generaal van VLAM en voorzitter van Belpork, werd aangesteld als bemiddelaar om via bilateraal overleg tot resultaten te komen.

Ketenorganisatie als strategisch platform voor de varkenssector

Op dinsdagmiddag 19 oktober 2021 hebben de ketenpartners opnieuw vergaderd met minister Crevits. De landbouworganisaties ABS en de Boerenbond, de Belgische Vleesfederatie (FEBEV) en de Belgische Voedselfederatie (BFA) hebben aangekondigd samen een ketenorganisatie te willen oprichten.Ze hebben een verbintenis ondertekend om dat in november te realiseren. “Het is bemoedigend dat vandaag de eerste stappen zijn gezet naar meer samenwerking in de hele keten, van varkenshouder tot verkoper”, aldus de minister. “Met de invoering van een sectorale organisatie kan de sector in zijn geheel worden versterkt op het gebied van handel en verwerking”.

“Deze varkenssectororganisatie, BO Varkens, wil een strategisch platform voor de varkenssector worden,” zei de minister. De organisatie brengt de primaire productie, de primaire verwerking en de diervoedersector samen en kan internationale contacten en samenwerking tot stand brengen. “Het voordeel van deze erkenning is dat het officieel de spil is van een hele sector, aangezien samenwerking van de eerste drie schakels in de keten kan leiden tot betere en meer gecoördineerde beslissingen”, aldus Crevits.

Overleg over prijs- en kostentransparantie kan plaatsvinden binnen de sectororganisatie. Bovendien leveren de stichtende leden gezamenlijke inspanningen om de sector te versterken. De verschillende schakels zijn inderdaad onlosmakelijk met elkaar verbonden. In een tweede fase kunnen andere schakels in de keten, zoals vleesverwerkers of detailhandelaren, zich aansluiten. Ook de Waalse boerenorganisatie FWA kan toetreden.

Bron: VILT

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*