Europa staat gedeeltelijk gebruik van diermeel in veevoeder weer toe


Het Europese verbod op de toevoeging van vlees- en beendermeel aan veevoeder is gedeeltelijk versoepeld. De Europese Commissie heeft een voorstel goedgekeurd om verwerkte dierlijke eiwitten onder strikte voorwaarden opnieuw toe te staan. Katrien D’hooghe van de Belgian Feed Association (BFA) juicht deze ontwikkeling toe, maar verwacht geen onmiddellijke verandering op de markt.

De verwerking van diermeel van pluimvee en insecten tot varkensvoer en van varkens- en insectenmeel tot pluimveevoer is toegestaan. Gelatine en collageen van herkauwers kunnen ook worden toegevoegd aan voeder voor niet-herkauwers.

Dit zijn de gevolgen van een door de Europese Commissie aangekondigd besluit op 18 augustus 2021. De EU baseerde haar besluit op een wetenschappelijk advies van de Europese Autoriteit voor Voedsel en Veiligheid. Eerder dit jaar hadden het Europees Parlement en de lidstaten, vertegenwoordigd in het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders, al voor het voorstel gestemd.


Verbod op toevoeging diermeel aan voeder herkauwers blijft van kracht

Voor herkauwers blijft het verbod op het toevoegen van diermeel van kracht in verband met het risico op BSE (gekkekoeienziekte). Kannibalisme is ook uitgesloten: varkensmeel kan niet worden verwerkt tot varkensvoer.

In 2001 leidde de BSE-crisis tot een verbod op het gebruik van dierlijke eiwitten in veevoeders. De ziekte werd verspreid via het voer. Bij niet-herkauwers bestond dit risico van verspreiding van de ziekte niet, maar was het voor de controlediensten moeilijk op te sporen, omdat er toen nog geen voldoende nauwkeurige testprocedures bestonden.

Katrien D’hooghe

“Deze testmethoden zijn echter zo geëvolueerd dat controles kunnen worden uitgevoerd met voldoende specificiteit om verwerkte dierlijke eiwitten van verschillende diersoorten van elkaar te onderscheiden,” verklaart Katrien D’hooghe, directeur-generaal van de Belgian Feed Association ((BFA). Dit zou ook verklaren waarom Europa het vorige verbod heeft opgeheven.

De Belgian Feed Association (BFA) is verheugd over de Europese beslissing, die zeer binnenkort van kracht wordt. “Dit is een nieuwe stap in de circulaire economie waarbij we waarde toevoegen aan afvalstromen. Dit zijn hoogwaardige eiwitbronnen die in de toekomst soja- en koolzaadeiwitten gedeeltelijk zouden kunnen vervangen,” aldus D’hooghe.

Stella Kyriakides,

Ook Stella Kyriakides, EU-commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, verwelkomt het besluit als een “belangrijke stap naar een duurzamere voedselketen”. Volgens de commissaris past het besluit perfect in de “van farm to fork”-strategie, die gericht is op een circulaire en duurzame Europese landbouw.

“De Belgische industrie zal niet massaal overschakelen op diermeel.

D’hooghe van de De Belgian Feed Association benadrukt dat het EU-besluit op korte termijn niet tot revolutionaire veranderingen op de veevoedermarkt zal leiden. Er zijn een aantal beperkingen op de uitvoering. “Volgens de wet moeten mengvoederproducenten bijvoorbeeld veevoeder met dierlijke eiwitbronnen in afzonderlijke ruimten of op afzonderlijke locaties verwerken en produceren. Niet alle bedrijven beschikken over deze infrastructuur.”

“Bovendien vormen de hoge kosten van beendermeel een belemmering voor de tenuitvoerlegging, om nog maar te zwijgen van het probleem van de acceptatie. “Sommige marktsegmenten aanvaarden geen vlees van dieren die met dierlijke eiwitten zijn gevoederd,” aldus Katrien D’hooghe.

Bron: VILT

Beelden: Wikimedia Commons, LinkedIn

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*