Het FAVV controleert 230 paardenpaspoorten in het kader van de strijd tegen illegaal paardenvlees

In het kader van de strijd tegen fraude met paardenvlees heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) tussen december 2020 en juni 2021 in België 21 controleoperaties uitgevoerd, waaronder vijf in slachthuizen. Ook namaakhoning en de handel in alcoholische dranken werden aangepakt. De controles maakten deel uit van de internationale operatie OPSON X.

Tijdens de controles ontdekte het FAVV 35 vervalste paardenpaspoorten, waarvan zeven met een valse identiteit. Het Federaal agentschap heeft 11 sanitaire inbeslagnames verricht en zes dossiers voor verder onderzoek geopend.

Vervalsingen

Paardenpaspoorten worden vervalst om paarden met een legale “uitgesloten van de voedselketen”-status toch illegaal in de voedselketen te brengen. Dit kan gaan om rijpaarden die een medische behandeling hebben ondergaan die gereserveerd is voor dieren die niet voor de voedselketen bestemd zijn, of paarden waarvan de eigenaar of de fokker heeft aangeduid dat die dieren niet in de voedselketen mogen komen.

Bovendien nam het FAVV monsters van voor de slacht bestemde paardachtigen en testte die op residuen van geneesmiddelen. De traceerbaarheid van geneesmiddelen bleek moeilijk te zijn. Uit de genomen monsters bleek dat meer dan de helft van de voor de slacht bestemde paarden geen informatie had over de medicamenteuze behandeling die zij hadden ondergaan. In meer dan vijftien procent van de gevallen werden sporen gevonden van verboden moleculen zoals diclofenac of thiabendazol. Het FAVV benadrukt dat er geen niet-conform vlees in de voedselketen terecht is gekomen.

Het bureau inspecteerde ook in België verkochte honingproducten en trof daarbij één product aan met toegevoegde suiker of stroop en een ander met stuifmeel dat niet typisch is voor het productiegebied. Het FAVV heeft deze producten opgespoord nog voor zij op de markt kwamen.

Tiende OPSON inspectie

Operatie OPSON (voedsel in het Oudgrieks) is een jaarlijkse operatie die wordt georganiseerd onder leiding van de internationale politie-instanties Europol en Interpol. Operatie OPSON bestrijdt het in de handel brengen van vervalste en niet-conforme levensmiddelen en dranken en heeft tot doel de criminele netwerken achter deze producten te ontmantelen. De tiende operatie, Operatie OPSON X, was gericht op alcoholische dranken, vervalste honing en fraude met paardenvlees.

Het FAVV heeft aan operatie OPSON X deelgenomen via zijn Nationale Opsporingseenheid (NOE)), die gespecialiseerd is in fraudebestrijding. “Door zijn hoog expertiseniveau heeft het FAVV het voortouw genomen in het paardenvleesproject in het kader van deze Europese operatie”, zegt Hélène Bonte, woordvoerster van het FAVV. Voedselveiligheidsautoriteiten uit 52 landen werkten samen in het kader van operatie OPSON X. Bij controles in verschillende landen werd vastgesteld dat ongeveer 20% van de buitenlandse paspoorten van slachtpaarden tekenen van vervalsing vertoonden.

Het FAVV: grote waakzaamheid

Het FAVV voert dagelijks controles uit op paardenvlees. “Zoals alle hoefdieren die in de voedselketen terechtkomen, worden paarden voor en na het slachten door deskundigen beoordeeld”, aldus Bonte. In 2020 werden 3.811 paardenkarkassen onderzocht in Belgische slachthuizen: 59 paardenkarkassen (1,55%) werden in beslag genomen en uit de voedselketen verwijderd.

Federaal minister van Landbouw David Clarinval (MR) is tevreden over de strenge controles – de strengste in Europa – die in de slachthuizen worden uitgevoerd om fraude op te sporen. “Dankzij het beleid van het FAVV heeft België het risico op fraude met in België geïdentificeerde en geregistreerde paarden al vele jaren sterk verminderd. Deze specifieke maatregelen blijven echter nodig omdat fraude over het algemeen geen nationaal, maar een Europees probleem is.

Bron: VILT

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*