Duurzaamheid van Belgisch rundvlees onder de loep

sc taken by EMG= evolution media group

Rundveehouders doen veel moeite om vlees duurzaam te produceren, zo blijkt uit de eerste resultaten van de duurzaamheidsmonitor van Belbeef, de inter-professionele organisatie van de Belgische rundvleessector. Volgens de organisatie is zij goed voor 85% van de rundvleesproductie.

Aan de hand van 45 initiatieven onderzoekt de monitor de inspanningen van veehouders op het gebied van duurzaamheid.

Zo slaan zeven op de tien veehouders actief CO2 op in de bodem, bijvoorbeeld door gebruik te maken van stalmest, gecertificeerde compost, of door afwisselend hun land als grasland te gebruiken en vervolgens als akkerland. En meer dan de helft van de veehouders gebruikt alternatieve waterbronnen, zoals regenwater of reinigingswater, om minder grondwater te gebruiken. Een op de vijf veehouders investeert in duurzame energie, zoals zonnepanelen.

Behoud van graslanden

De monitor geeft ook aan dat sommige veehouders zich inspannen om graslanden in stand te houden, om onderdak te bieden aan zwaluwen, vleermuizen en uilen, en om dieren te voederen met afvalproducten van de levensmiddelenindustrie. Er is ook veel energie gestoken in de directe verkoop.

Het is de eerste keer dat de duurzaamheid van de sector is onderzocht door Belbeef, dat 3.600 landbouwers vertegenwoordigt. “De resultaten dienen als nulmeting”, legt Tom De Winter van Belbeef uit. “Deze eerste resultaten zullen als referentie worden gebruikt, waarna de monitor om de drie jaar zal worden bijgewerkt.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*