Veehouderij in Nederland ongerust over nieuwe wet dierenwelzijn

Het Nederlandse parlement heeft een amendement van de Dierenpartij aangenomen dat het natuurlijke gedrag van dieren voorop stelt. Door de ruime formulering van het amendement is er veel verwarring en opwinding onder fokkers en veehouders. Het valt nog te bezien wat de precieze gevolgen zullen zijn. De landbouwsector vreest echter voor grote gevolgen voor de intensieve veeteelt.

Volgens de nieuwe wet moeten dieren hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen in hun kooi, leefruimte of op het boerenerf. De wet is goedgekeurd door zowel de Eerste als de Tweede Kamer van het Nederlandse parlement, maar de daadwerkelijke uitvoering ervan blijft zeer onzeker. Demissionair minister van Landbouw Carola Schouten is nu verantwoordelijk voor het uitwerken van de details van de nieuwe dierenwet, die in 2023 van kracht wordt.

Toen het nieuws deze week bekend werd, raakten de sociale media overspoeld met reacties, zowel positieve als negatieve. Er werden veel vragen gesteld over de werkingssfeer van de nieuwe wet, aangezien er geen specifieke bewoordingen werden gegeven. Hierdoor vroegen velen zich af of de wet ook van toepassing zou zijn op huisdieren, en of honden nog wel mochten worden aangebonden en vogels in een volière gehouden.

Fokkerij

Het hoofddoel van de wet, zegt zij, is “een einde te maken aan stallen, kooien en ongeschikte maatregelen voor dieren”. Dit is gericht op de veehouderij, die met een behoorlijke uitdaging zit, zegt Bas Rodenburg, hoogleraar dierenwelzijn aan de Universiteit Utrecht. “De nieuwe wet wordt van kracht in 2023, maar twee jaar is niets als het gaat om het veranderen van het systeem. Vanaf 2019 is het bijvoorbeeld verboden om de snavels van kippen af te snijden. Kippenhouders moeten ervoor zorgen dat de kippen ruimschoots de gelegenheid hebben gehad hun pikgedrag te demonstreren zonder andere dieren schade te berokkenen. Maar de pluimveesector heeft er 20 jaar over gedaan om zich hierop voor te bereiden”, zei hij tegen de NOS.

Varkens in de modder

Een andere kwestie die wordt besproken is het verwijderen van de hoeven van geiten en kalveren en het afsnijden van de staarten van varkens. Konijnen moeten in de grond kunnen graven en varkens moeten toegang hebben tot modderpoelen. Volgens de Nederlandse varkensfokkersorganisatie POV hebben degenen die “ja” hebben gestemd, niet nagedacht over de mogelijke gevolgen en implicaties van deze wetswijziging.

Volgens het Algemeen Dagblad heeft een bron bij het ministerie van Landbouw gezegd dat een strikte interpretatie van de wet het einde van de intensieve landbouw zou betekenen. Schouten zelf waarschuwde vorige maand dat dit in de praktijk niet zou gebeuren. Nu het echter door het Parlement is goedgekeurd, moet hij beginnen met de tenuitvoerlegging ervan. Hij zegt bezig te zijn met een juridische analyse van de gevolgen en een analyse van de gevolgen voor de landbouwpraktijken. Hij zal voor het zomerreces een voortgangsverslag voorleggen aan het Parlement.

Bron: VILT

Beeld: Pixabay

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*