Belgen gaan bewuster met voeding om: ze kiezen voor meer gevogelte, vis en vegetarisch voedsel

Vlees blijft een belangrijke rol spelen in de Belgische voeding. De binnenlandse consumptie van vers vlees is vorig jaar licht gedaald, van 18,2 kg per hoofd van de bevolking tot 17,5 kg. De belangrijkste reden voor deze daling? De Belgen vervangen vlees vaker door gevogelte, vis en vegetarisch voedsel en gaan meer uit eten.


Vers vlees is goed voor meer dan de helft van het volume van de gezinsconsumptie (54%) in de mand van vervangingsmiddelen voor kip. Gevogelte en wild waren in 2017 goed voor een derde van de consumptie van huishoudens (30%), terwijl vis goed was voor 15% en vleesvervangers slechts 1%. Deze binnenlandse consumptie dekt driekwart van de totale consumptie van vers vlees. Binnen de binnenlandse vleesconsumptie winnen varkensvlees en vleesmixen aan marktaandeel ten koste van rundvlees.

Vlees

Het belang van de herkomst in de vleeskeuze blijft toenemen: in 2017 zei meer dan de helft van de Belgen (54%) dat de herkomst enige invloed had op hun vleesaankoop. De overgrote meerderheid (96%) gaf aan de voorkeur te geven aan vlees van oorsprong. Een duurdere versnijding zoals Tornedos/Chateaubriand heeft de laatste jaren niet aan volume ingeboet. Dit wijst erop dat we niet kiezen voor goedkoper vlees, maar van steeds betere kwaliteit. Dit is nog een teken dat de Belgen vleesbewuster worden.

Zelfstandige slagers


Wat de keuze van het winkelkanaal betreft, zien wij een verdere daling van het marktaandeel van onafhankelijke slagers ten voordele van lokale supermarkten en sterke discounters.

De woning blijft de belangrijkste plaats voor voedselconsumptie. 66% van de tijd dat we iets consumeren, gebeurt dat thuis. Door de financiële en economische crisis die in 2008 uitbrak, gingen mensen nog meer thuis of bij familie en vrienden eten, waardoor dit percentage in de daaropvolgende jaren steeg. De laatste jaren is de consumptie buitenshuis weer toegenomen, en we zijn weer terug op het niveau van voor de crisis.
Vlees heeft een nog uitgesprokener familieprofiel dan welk ander voedingsmiddel ook. Voor de categorie vlees en gevogelte als geheel vindt 72% van de consumptie thuis plaats. Familie en vrienden vormen met 10% van de vleesmomenten de op één na grootste consumptieplaats. Daarna volgen restaurants met 7% en werk/school met 5%. Evenementen, banketzalen, … zijn goed voor de resterende 6%. . Deze percentages variëren naargelang van het soort vlees. Zo wordt rundvlees verhoudingsgewijs meer geconsumeerd in restaurants en gevogelte op het werk/op school. Varkensvlees en gemengd vlees zijn daarentegen meer “huisbereide” producten.

Deze gegevens zijn afkomstig van een enquête die in opdracht van VLAM is uitgevoerd door GfK België en iVox.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*