Komt er een Duitse vleestaks?

SC Pixnio dr. EMG = Evolution Media Group

Om de hervorming van de Duitse veehouderij betaalbaar te maken, wil de regering werk maken van het verhogen van de vleesprijzen. De Duitse minister van Landbouw Julia Klöckner (CDU) heeft al verschillende financieringsopties gepresenteerd, waaronder een dierenwelzijnsbelasting en een verhoging van het btw-tarief.

Duitsland wil de kwaliteit van stallen verbeteren om het dierenwelzijn te vergroten. Het gaat om aanpassingen aan stallen, schuren en kippenhokken. Daarnaast moet de veehouderijsector bereid zijn een grotere rol te spelen bij de bescherming van het milieu en de biodiversiteit.

De kosten van deze hervormingen worden geraamd op ongeveer 10 miljard euro voor de komende tien jaar. “De samenleving vraagt om meer dierenwelzijn, maar dat is niet gratis”, zegt Julia Klöckner.

Om deze overgang te financieren, en de lasten niet alleen bij de boeren neer te leggen, wil de Duitse regering wettelijke prijsverhogingen voor dierlijke producten invoeren. Klöckner heeft daarvoor al toestemming gekregen van juristen.

Eerder en nieuw voorstel

Eerder stelde een commissie al voor om 40 cent meer per kilo te vragen voor vlees en worst, 15 cent per kilo voor kaas en boter en 2 cent per kilo voor eieren. Elke consument zou dan ongeveer 35 euro per jaar meer moeten betalen voor dierlijke producten. Dit zou een jaarlijkse opbrengst van 3,6 miljard euro betekenen, die moet worden gebruikt om boeren te helpen hun stallen om te bouwen.

Uit een verslag zou al blijken dat de voorstellen van de Commissie haalbaar zijn. Naast de heffing ligt ook een BTW-verhoging van 7% tot 19% op tafel, hetzij alleen voor dierlijke producten, hetzij een algemene verhoging. Volgens Klöckner is deze weg ook gemakkelijk te bewandelen vanwege de lage administratieve kosten.

Steun en kritiek

Greenpeace heeft al laten weten het plan te steunen en wijst erop dat “milieuschadelijke producten” niet langer met een verlaagd BTW-tarief mogen worden gefinancierd.

De kritiek komt van de Vrije Democratische Partij (FDP). “Meer dierenwelzijn willen bereiken met extra belastingen, hetzij door verhoging van de btw, hetzij met een aparte belasting op vlees, is gewoon oogkleppen opdoen”, zegt de vice-voorzitter van de parlementaire fractie, Frank Sitta. Sociale organisaties zijn ook meer geneigd om op de rem te trappen omdat ze vrezen dat een verhoging van de prijs van vlees een zware last zou betekenen voor mensen met een laag inkomen.

Andere critici zeggen dat de maatregel zijn doel voorbij schiet omdat een hogere prijs vooral ten koste zal gaan van “diervriendelijker” biologisch vlees. De redenering is dat consumenten in de verleiding zullen komen om nog goedkoper “normaal vlees” te kopen.

De Duitse boerenorganisatie dringt er nu al op aan dat de voorstellen snel en volledig worden uitgevoerd. Zij benadrukt dat het geld moet gaan naar waar het dierenwelzijn wordt bereikt, “namelijk bij de boer”.

Bron: Nieuwe Oogst / Frankfurter Allgemeine

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*