Wallonië wil eigen start-up opzetten in vleesvervangers

Twee Waalse fondsen SOGEPA en SRIW lanceren een project om een nieuwe sector van plantaardige eiwitten of vleesvervangers te creëren, van de teelt tot op het bord. Het doel is een nieuwe waardeketen in Wallonië te scheppen met zicht op 300 banen.

Wallonië moet na post-covid heropleven. Op dit ogenblik bestaat de noodzaak om een reeks activiteiten op Waalse bodem te herlokaliseren.  Sogepa en SRIW, twee openbare fondsen van Wallonië, hebbenzopas een vernieuwend project gelanceerd met de hulp van consultant Roland Berger. De originaliteit ligt in de aanpak. Hier heeft de publieke sector zich in de plaats gesteld van een particuliere actor door een “investeerderspitch” te lanceren. “We hebben gekeken of er industriële projecten bestonden en of een particuliere speler deze zou kunnen overnemen,” legt Renaud Witmeur, voorzitter van het directiecomité van Sogepa, uit. Het resultaat is een beleggingsopportuniteit in de voedingsindustrie. En meer bepaald in de sector van de vleesvervangers.

Willy Borsus, minister van Economie. “De sector van de plantaardige eiwitten is een opkomende sector en als Wallonië zich daar niet op toelegt, zal die sector door anderen worden ingenomen. Met dit project in plantaardige eiwitten zien wij de mogelijkheid om een Waalse sector te creëren”.

Start-up

In afwachting van de realisatie van een echte keten, van gewas tot bord, is het de bedoeling om snel een industriële speler (NewCo), een start-up dus op te richten in de extrusie van planten en de productie van vleesvervangers. Later kunnen dan sectoren aangetrokken worden die behoefte hebben aan diversificatie, zoals de landbouw, met bijvoorbeeld de teelt van erwten of tuinbonen, of vleessector die vandaag op lokaal niveau een krimpende markt bedient.

Toekomst

In slechts 7 weken werd het project voor deze nieuwe sector opgezet? Het staat open voor de inbreng van alle mogelijke particuliere investeerders. Het project dat in de vorm van een start-up zal worden opgestart en waarvoor een geraamde investering van 6 tot 15 miljoen euro nodig is, moet snel aan momentum winnen om tegen 2030 een omzet van 200 miljoen euro per jaar en een bezettingsgraad van 5% op de Europese markt te bereiken. Het idee is te profiteren van een sterke lokale basis (Wallonië) en andere bedrijven uit andere sectoren erbij te betrekken om hun vaardigheden optimaal te benutten en hen te steunen bij hun diversificatie.

Denken in waardeketens

Dit project past perfect in een waardeketenbenadering. Die aanpak is een van de fundamenten van het economisch herstel in Wallonië: denken in waardeketens in plaats van in opgedeelde sectoren. In dit geval wordt een nieuwe waardeketen (plantaardige eiwitten) ontwikkeld door voort te bouwen op de sterke punten van andere, meer traditionele waardeketens. Voor het Waalse economische weefsel biedt dit project dus goede perspectieven voor diversificatie, enerzijds stroomopwaarts voor de landbouwwereld met een industriële afzetmarkt voor nieuwe teelten, en anderzijds stroomafwaarts voor de spelers in de vleesverwerking met een product dat beantwoordt aan de behoeften van de flexitaristische consument.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*