Vogelgriep: uitbraak van H5N8 in Deerlijk

Op 29 januari 2021 werd de aanwezigheid van het H5N8-vogelgriepvirus vastgesteld in een kalkoenbedrijf in de gemeente Deerlijk in West-Vlaanderen. Dit is een zeer pathogene variant van het virus.

Om de verspreiding van het virus te voorkomen moest al het aanwezige pluimvee worden geruimd en werden rond de uitbraak tijdelijke beschermingsgebieden (3 km) en toezichtsgebieden (10 km) ingesteld.

Deze nieuwe besmetting brengt het aantal uitbraken van vogelgriep H5 in ons land op vier. Eind 2020 was de hoogpathogene variant van het virus ontdekt in een pluimveebedrijf in Menen en bij een particuliere eigenaar in Dinant. De besmetting van een pluimveebedrijf in Diksmuide werd veroorzaakt door een laagpathogene variant van het virus. Bovendien werden op ongeveer 20 plaatsen in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Luik besmettingen bevestigd bij wilde vogels.

Aanvullende maatregelen

Naast de maatregelen die al in het hele land van kracht zijn, zijn rond de getroffen boerderij in Deerlijk een tijdelijk beschermingsgebied met een straal van 3 km en een tijdelijk toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend. Binnen die zones worden aanvullende maatregelen genomen die voor onbepaalde tijd van kracht zijn.

Binnen het toezichtsgebied van 10 km is de verplaatsing van pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden (doorvoer is wel toegestaan) en moet elke houder zijn pluimvee binnenshuis voederen en drenken. Bovendien moeten alle professionele houders van pluimvee in het gebied binnen 72 uur een inventarisatie maken van het aantal aanwezige dieren per soort.

Binnen het beschermingsgebied (3 km) moeten alle pluimvee en andere vogels in gevangenschap worden gehouden in een gesloten gebouw. Verplaatsingen van pluimvee, andere vogels en broedeieren zijn verboden (doorvoerverkeer is toegestaan). Bovendien moeten alle houders van vogels en pluimvee in dit gebied binnen 24 uur voor beroepsdoeleinden en binnen 48 uur voor particulieren een inventarisatie maken van het aantal aanwezige dieren per soort1.

In beide zones worden nog strengere bioveiligheidsmaatregelen opgelegd aan de professionele bedrijven. Alle belanghebbenden in de pluimveesector zijn van de situatie op de hoogte gebracht.

Het opsluiten van pluimvee blijft verplicht, ook voor particulieren!

Het FAVV herinnert alle Belgische pluimveehouders en particuliere houders eraan dat de verplichting om hun pluimvee op te sluiten of te netten nog steeds van toepassing is, om contact met wilde vogels te vermijden. Wanneer zij een toename van de sterfte, of enig ander symptoom in verband met de ziekte opmerken, moeten zij onmiddellijk contact opnemen met hun dierenarts.

Een versoepeling van de bestaande maatregelen zal niet worden overwogen zolang het gevaar van besmetting door wilde vogels groot blijft. Deze situatie zou tot het voorjaar van 2021 kunnen duren.

Het FAVV volgt de ontwikkeling van de situatie in België op de voet en onderhoudt nauwe en geregelde contacten met de andere lidstaten en de Europese autoriteiten.

Wat is vogelgriep?


Aviaire influenza of vogelgriep is een zeer besmettelijke virale ziekte waarvoor waarschijnlijk alle pluimveesoorten vatbaar zijn. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van de pathogeniteit van de virusstam, het betrokken dier, de omgeving en andere mogelijke besmettingen. Besmetting van pluimvee kan plaatsvinden door direct contact met zieke dieren, of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Besmetting kan zich ook via de lucht over betrekkelijk korte afstanden verspreiden.

Het FAVV en de gezondheid van dieren


Hoewel het FAVV bekend staat om zijn controles in de hele voedselketen, is het ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van gereglementeerde dierziekten. Wat aviaire influenza betreft, werkt het Bureau nauw samen met de regionale autoriteiten.

Meer informatie over het vogelgriepvirus :
http://www.afsca.be/ professional/ dierlijke productie/ diergezondheid/ vogelgriep/

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*