Co2-voetafdruk en levenscyclusanalyse (LCA’s) van elektrische auto’s is toch nog niet zo positief

E-auto’s zijn niet zo klimaatvriendelijk als we dachten. Dit is het resultaat van een studie van de Vereniging van Duitse Ingenieurs (VDI). Eén factor is hiervoor in de eerste plaats verantwoordelijk: de productie van de batterijen die nog altijd in Azië plaatsvindt, waar nog veel kolen bij gebruikt worden.

De politiek maakt de weg vrij voor elektrische auto’s en dwingt op die manier om een geleidelijke einde te maken aan de auto’s met verbrandingsmotoren. Het belangrijkste motief is de bescherming van het klimaat. Elektrische auto’s worden beschouwd als emissievrije voertuigen. Maar de klimaatvriendelijke uitstraling is bedrieglijk.

Als je kijkt naar de hele levenscyclus (LCA’s) van de elektrische auto en in het bijzonder van de batterij van de elektrische auto rijzen er ernstige bezwaren voor de elektrische mobiliteit zoals ze vandaag is. Dit toont een studie van de Vereniging van Duitse Ingenieurs (VDI), die gepubliceerd werd in het Duitse Handelsblatt. “De studie toont aan dat er aanzienlijke misverstanden bestaan over de CO2-balans van auto’s met batterijaandrijving. De CO2-balans van elektrische auto’s is geenszins fundamenteel beter dan de CO2-balans van auto’s met verbrandingsmotoren”, vertelt VDI-voorzitter Volker Kefer aan het Handelsblatt.

Zolang de accu’s voor elektrische auto’s worden geproduceerd in landen met een hoog aandeel aan kolengestookte energie, zijn auto’s met verbrandingsmotoren “veruit de meest klimaatvriendelijke keuze”, merkte Kefer op. Dit zou alleen veranderen als de batterijen werden geproduceerd met behulp van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.

In feite komt het overgrote deel van de batterijen uit Azië, waarbij China het voortouw neemt. De productie van de accu’s is energie-intensief. Het aandeel van steenkool in de elektriciteitsproductie is veel hoger in China dan in Duitsland en de meeste andere Europese landen. De productie van batterijen in China is navenant CO2-intensief en is dus bepalend voor de levensscyclus van de elektrische auto’s.

De productie van batterijen moet naar Europa komen

“De eenzijdige focus van de politiek op elektrische auto’s is contraproductief vanuit het oogpunt van klimaatbescherming”, aldus Kefer. Een “complementaire interactie van technologieën” was de enige kans om de CO2-doelstellingen voor 2030 in de vervoerssector te bereiken.

De conclusie van de VDI-voorzitter is onmiskenbaar. De productie van de accu “belemmert de CO2-balans over de gehele levenscyclus van een voertuig”, aldus Kefer. “Auto’s met moderne verbrandingsmotoren dragen deze last niet, dus hun ecologisch evenwicht is aanzienlijk beter”. De politici moeten daarom meer doen om de productie van batterijen in Duitsland en andere Europese landen te vestigen.

Duitse regering stelde een miljard euro voor de batterij-productie ter beschikking

Politici hebben het probleem in principe erkend. In de afgelopen twee jaar heeft de federale minister van Economische Zaken Peter Altmaier (CDU) de oprichting van een Europese batterijproductie krachtig bevorderd en heeft hij ruim een miljard euro aan overheidsgeld ter beschikking gesteld. Inmiddels zijn bekende bedrijven uit de automobiel- en chemische industrie bij elkaar gekomen om verschillende projecten uit te voeren. Het is echter waarschijnlijk dat er nog jaren zullen verstrijken voordat er een belangrijke Europese faciliteit voor de productie van batterijen wordt opgericht.

Ook recycling batterijen moet aangepakt worden

Bovendien wordt de CO2-balans van elektrische auto’s belast omdat er nog steeds geen overtuigende concepten voor het recyclen van de accu’s bestaan. Ook hier ziet de VDI een grote behoefte aan actie.

VDI-expert Ralf Marquard wil niet dat de studie verkeerd wordt opgevat als een afwijzing van elektrische mobiliteit: “Wij zijn niet tegen elektrische auto’s. We moeten ons echter niet onttrekken aan het besef dat de ecobalans van een elektrische auto onder de huidige productieomstandigheden voor de batterij zeer slecht is,” zei hij.

Karlsruhe Institute of Technology (KIT)

De VDI is inderdaad niet verdacht als het gaat om het vergelijken van de CO2-balans van elektrische auto’s en auto’s met verbrandingsmotoren. “Ingenieurs leveren een beslissende bijdrage aan de verdere ontwikkeling van alle aandrijvingstechnologieën. Onze vereniging is dus niet vastgeroest Wij vertegenwoordigen alle disciplines”, aldus VDI-voorzitter Kefer.

De auteurs van de studie zijn ingenieurs van het Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Het KIT is een onderzoeksuniversiteit in de Helmholtzvereniging. Het instituut is een van ‘s werelds meest gerenommeerde onderzoeksinstituten, met name in technische disciplines.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*