Minister Demir onthult een plan om de everzwijnen te bestrijden

De controle van de everzwijnenpopulatie vereist onder meer een snel reactieteam, haalbare quota’s en meer preventieve maatregelen. In de komende maanden zal de nieuwe strategie van de Vlaamse regering om de overlast te verminderen stap voor stap worden ontvouwd en in wetgeving worden omgezet.

“Ondanks de tactiek uit het verleden kunnen we de schade en overlast van wilde zwijnen nog steeds niet voldoende beheersen. Het is dus duidelijk dat het anders moet”, zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA). Boerenbond sluit zich hier bij aan, de jachtsector is niet helemaal tevreden
Lees hier meer over:

Demir wil het ongemak van de everzwijnen beter onder controle houden. “Het everzwijn maakt deel uit van onze natuur en we willen de soort zeker ruimte blijven geven. Maar Vlaanderen wil de overlast beperken”, legt Demir uit.

In de zomer zal de jacht zich moeten concentreren op gebieden waar schade optreedt, zodat de dieren kunnen worden opgejaagd en teruggestuurd naar de natuurgebieden. In de winter – wanneer de drukjacht de regel is – moet de jacht op everzwijnen in het hele leefgebied worden georganiseerd.

Strategie voor de jacht

De jachtstrategie zal worden verankerd in de verordening. De huidige quota zullen ook worden opgenomen in het Demir-plan. “Als het aantal everzwijnen dat op openbare plaatsen wordt geslacht niet wordt bereikt, zullen er gevolgen zijn, zoals het intrekken van de vergunning,” lijkt het.

Er zal ook een “early warning and rapid response team” worden opgericht om ervoor te zorgen dat de quota worden gerespecteerd en om een uitbreiding van het leefgebied van de wilde zwijnen te voorkomen. Dit team zal zo snel mogelijk nieuwe everzwijnkolonies identificeren en uitroeien. “We zullen ons richten op risicogebieden waar de kans op kolonisatie van wilde zwijnen groot is en waar ze aanzienlijke schade kunnen aanrichten”, aldus Demir.

Jagers die betrapt worden op het vrijlaten van wilde zwijnen zullen hun jachtrechten verliezen. De wetgeving zal dienovereenkomstig worden gewijzigd, aangezien het uitzetten van wilde zwijnen naast problemen met de bestrijding van de populatie ook aanzienlijke gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, zoals Afrikaanse varkenspest.

Hubertus : bezwarende aantekeningen

Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV), de woordvoerder van de jagers, vindt het geen slecht idee om een plan op te stellen, maar de organisatie wijst wel op een aantal “onverteerbare punten”. Zo trekt hij de juridische legitimiteit van de snelle interventiemacht ernstig in twijfel. “Als zo’n team wordt ingezet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de jachtrechten, betekent dat een ernstige schending van zijn jacht- en eigendomsrechten”, zegt directeur Geert Van den Bosch. “Dit is voor ons onaanvaardbaar en we zullen niet aarzelen het in twijfel te trekken.

Woordvoerder Maarten Goethals vreest ook dat een snel interventieteam veel onnodige wrok kan opwekken. “Er zijn veel conflicten geweest in het verleden. Als er nu een verstorende factor is, zal dat de relatie tussen de jagers niet helpen.


“Ondoordachte quota”

De quota vallen slecht bij Hubertus: “Het is ondoordacht om deze quota toe te passen op openbare plaatsen,” zegt Goethals. “Je kunt niet zeggen hoeveel varkens er zijn.” Er zijn een dozijn telmethoden, maar die zijn niet toepasbaar in Vlaanderen. Het gedrag van wilde zwijnen is ook niet wiskundig te voorspellen, en zeker niet in gebieden waar veel bezoekers zijn en waar ze permanente verstoring veroorzaken. De quota’s hebben in dit geval geen zin. Omdat ze leeg zijn en moeilijk te gebruiken.


Meer vlees op de markt brengen als het gecontroleerd wordt

De vereniging van jagers is ook van mening dat er positieve elementen zijn, zoals het verzoek van Demir aan het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) om geslachte dieren op de markt te mogen brengen. “Deze strategie past niet alleen perfect in de filosofie van de korte keten, maar helpt ook om een positief draagvlak te creëren rond het dier, wat op dit moment alleen negatief in het nieuws komt”, aldus Van den Bosch. “Maar het is niet Demir, het is het FAVV die daarover moet beslissen. Met andere woorden, een intentie is nog geen echt resultaat.

Het FAVV sluit dit niet uit, maar benadrukt in een reactie dat al het vlees dat in de voedselketen terechtkomt, moet worden gecontroleerd. “Wij geloven dat consumenten het recht hebben dat vlees van wilde zwijnen dat ze bij slagers, supermarkten of restaurants kopen, door een officiële dierenarts wordt geïnspecteerd en vervolgens veilig wordt verklaard”, zegt de Voedselautoriteit. “Wilde dieren, zoals boerderijdieren, kunnen ziek worden of geïnfecteerd zijn met parasieten.

Bovendien laat het FAVV de verkoop van vlees van wilde zwijnen toe, maar handhaaft het strenge normen om een hoog niveau van voedselveiligheid te garanderen. “Een jager die een everzwijnkarkas wil verkopen aan een restaurant, een detailhandelaar of een slager moet eerst contact opnemen met een erkend wildbeheercentrum waar het karkas wordt verwerkt en geïnspecteerd. Dit garandeert de veiligheid van de consument”, zegt het FAVV.

Een jager heeft ook de mogelijkheid om het karkas van een wild zwijn direct aan de consument te verkopen na een trichine-analyse. Zo weet de consument dat dit vlees rechtstreeks afkomstig is van de jager en niet gecontroleerd is door het FAVV.


Preventie, verzekering en opleiding

Het plan voor wilde zwijnen voorziet ook in een Vlaamse interventie inzake preventieve maatregelen, zoals hekken of omheiningen voor wilde dieren rond woon- en landbouwgebieden. De overheid stelt hiervoor 150.000 euro ter beschikking. Daarnaast werkt Demir in overleg met de Beroepsvereniging van Verzekerings- en Herverzekeringsmaatschappijen aan de ontwikkeling van een adequate verzekering tegen schade, die mogelijks toch kan plaatsvinden ondanks de uitvoering van het beheersplan .

Ten slotte zullen vanaf dit najaar bijscholingscursussen over de jacht worden georganiseerd voor jagers en wijkmanagers om de jacht te professionaliseren.

Open VLD Steven Coenegrachts reageert goed op de plannen van Demir. “We hadden een uitgebreid plan nodig om de everzwijnenpopulatie in te dammen… Dit plan voorziet in die behoefte. Ik wacht echter nog steeds met spanning op de specifieke details van het schaderegeling. De verzekeringssector is nog niet geraadpleegd, dus er is nog veel onzekerheid.

De Boerenbond is ook tevreden over de plannen, maar dringt aan op een verdere uitwerking en concretisering en het wegnemen van bepaalde onduidelijkheden. “De beslissing om dit plan daadwezrkelijk uit te voeren is nu essentieel”, zegt voorzitter Sonja De Becker. “Dit plan mag geen dode letter blijven, en om succesvol te zijn moet niet alleen de jachtsector, maar ook de landbouwsector erbij betrokken worden. Voor dit laatste blijft compensatie een belangrijk aspect. “We vragen al lang om een effectieve schadevergoeding voor wild in het algemeen en in het bijzonder bij schade veroorzaakt door wilde zwijnen in maïs-, tarwe- en andere velden”, concludeerde De Becker.

Bron: VILT

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*