Registratieverplichting buitenlandse werknemers vleessector

Op 20 augustus kwam de Nationale Veiligheidsraad opnieuw bijeen. Daarbij nam ze een aantal beslissingen, waaronder het openen van de scholen en het verhogen van het aantal deelnemers aan evenementen. Het ministerieel besluit dat de beslissingen omzet in regelgeving verscheen op 22 augustus. Dat besluit bevat bovendien een verplichte registratie voor bedrijven uit de vleessector van gegevens van buitenlandse werknemers en zelfstandigen.

Sinds 24 augustus moeten werkgevers en gebruikers uit de vleessector (alsook de tuin- en landbouwsector en de bouwsector) die tijdelijk een beroep doen op werknemers of zelfstandigen die in het buitenland wonen of verblijven volgende gegevens registreren en bijhouden:

  • de identificatiegegevens van de buitenlandse werknemer of zelfstandige, met name:
    • de naam en voornamen
    • de geboortedatum
    • het identificatienummer van de werknemer of zelfstandige bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid
  • de verblijfplaats van de werknemer of zelfstandige gedurende zijn werkzaamheden in België
  • het telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd
  • de aanduiding van de personen waarmee de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werkzaamheden in België samenwerkt

De registratieverplichting geldt niet voor grensarbeiders en geldt evenmin wanneer het verblijf van de buitenlandse werknemer of zelfstandige in België korter is dan 48 uur.

De gegevens mogen enkel worden gebruikt in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, met inbegrip van het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten op eenzelfde adres. 

De werkgever of gebruiker moet die gegevens bijhouden in een register vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan. Nadien moet hij de gegevens vernietigen.

Bovendien moet de werkgever of gebruiker erover waken dat het Passenger Locator Form effectief werd ingevuld voor de aanvang van de werkzaamheden.

lees meer op de site van Fevia

Beeld: Wikimedia Commons

Bron: fevia

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*